inici

Cap Vermell

Al fil de semàfor vermell...

En primer lloc, no vull polemitzar ni justificar els arguments d'uns i els altres, baix la meva humil opinió, a les dues bandes (govern central i govern de la Generalitat) els hi fa falta molt de mon per poder arribar a un enteniment.


A allò que anava. A qualsevol acció hi ha una reacció, de vegades proporcionada i de vegades desproporcionada, però ja que xerram de trànsit, malhauradament a molts d'accidents hi ha implicades terceres parts que no hi tenen res a veure amb els actors principals, però que es veuen involucrats per el fet simple de que a qualsevol lloc sempre hi ha més gent del que són els referits actors principals, i aquesta gent es pot veure involucrada pel simple fet de esser allà amb igual dret que els accidentats. Si la dona es passa el semàfor en vermell, poden passar tres cosses: 1) que no passi res, ningú s'en adoni i arribi a ca seva feliç i contenta, encara que hagi comes una falta de trànsit. 2) que l'autoritat ho vegi hi deicideixi actuar (mesurada o desmesuradament, dependrà del guàrdia), i 3) que la dona atropelli qualcú que passava per allà tranquil·lament i que l'únic que vol es també arribar a ca seva ja que sap que l'hi assisteix el dret de a travessar el carrer pel semàfor en vermell. Arribats aquí, qui serà el responsable de la víctima?. Com sempre uns acusaran als altres però la víctima serà víctima.
 
Crec que del que es tracta és d'entendre que hi actors, a aquest accident, que també tenen  dret a que se'ls tingui en compte.

Tolo Alzina


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar