inici

Cap Vermell

Història Tercera Edat de Cala Rajada Capítol 2

 
Història de la Tercera Edat de Cala Rajada, contada per un col·lectiu de Gent Gran
Transcripció: BARTOMEU MELIS “Meyme”

 

Una comissió de membres de la Junta Directiva de l’associació de persones majors de Cala Rajada “Sol  Naixent” integrada per Vicenç Nadal, Maria Galmés, Francisca Covas, Baldomero Gutièrrez i  Pere Sancho s’entrevisten, el 7 d’agost de 1984  amb don Bartomeu March per sol·licitar la seva col·laboració en diferents assumptes del Club de Tercera Edat  i li demanen, a més, ajuda per recolzar-los de cara a la construcció d'una residència per a  ancians en el municipi. Aquest tema ja l’havien tractat amb la directiva del col·lectiu de Capdepera, “Ca Nostra”,  en una trobada en què participaren la vicepresidenta Maria Galmés, el secretari  Josep Flaquer, el tresorer Pere Sancho i les associades Maria Vaquer i Francisca Alorda.
Bartomeu March i esposa

Comissions.- El 4 de setembre, en junta general, es distribueixen els components de diferents comissions: Cultura: B. Gutiérrez, Francisca Covas Julià i Pep Flaquer. Excursions: Maria Galmés, juntament amb les associades voluntàries, Antònia Moll Moll i Maria Vaquer Garau. Gires camperoles (així ho posa l’Acta): Pere Sancho i les voluntàries Francisca Alorda Crespí i Antònia Moll Moll. Festes: Sancho, Baldomero i Maria Vaquer. Economia: El tresssorer, Francisca Fernàndez Garau i la voluntària comptable Maria del Pilar Girado Rodillo. Tot d’una es posaren en marxa.Dinar Federació Gent Gran

I tant que s'hi posaren, i no aturaren. És el que té ser gent major: excursions, dinars, festes, què us he de dir! Des de visites guiades a alguns indrets de l’illa, on no manca mai un bon dinar – ens faríem pesats si haguéssim de relatar la quantitat, que no es minsa, de menjues – tant al poble com a restaurants (això sí, res de pa sarró), fins a tots el llocs que visitaren des del 19 d’agost de 1984 fins a final d’aquest any (totes elles transcrites a les actes de les juntes ordinàries). Engreixaríem just de llegir-ho. Una sortida que res te a veure amb excursions: l’assistència a Llucmajor a la trobada de la Federació d’Associacions de Gent Gran, on reberen un obsequi, i acabaren a “Ca’n Tià Taleca”, més de tres-centes persones, amb un preu de 600 pessetes i un menú per llepar-se els dits. Però el zenit fou el viatge, del 4 a l'11de novembre, amb barco fins a València i d’allí, en autocar, cap a Madrid, a l'hotel Capítol, passant abans per Aranjuez… mon amour. Passaren alguns dies a Mérida, i també a Portugal: a l'hotel París d'Estoril, i visitaren Cascais, Fàtima, Nazareth, Coimbra i Lisboa. Quines panxades!

Restaurant Ca’n Tià Taleca Llucmajor

Hotel Paris (Estoril-Portugal)

 

Germanor, com cal.- Les associacions de Cala Rajada i Capdepera  estrenyen llaços de germanor i es reuneixen el 12 de gener de 1985 amb tot l’Ajuntament en ple als locals de la residència “Joan Riera Cavaller”. Allí, qui volgué, pogué tastar una varietat de 31 coques, de verdura i dolces, a escollir, regades amb vi i taronjada. No hi mancaren els parlaments de rigor dels dos presidents de tercera edat d’ambdós nuclis de població i del senyor batle. Per “Ca Nostra” de Capdepera, Colau Mayol Vila, i per “Sol Naixent” de Cala Rajada, Pere Sancho Gayà, llegiren una rastell de versos, talment un combat de glosat.  El 2 d’abril, “Sol Naixent” passa a ocupar, com a local social provisional, un ampli saló de l’esmentada residència, deferència que la junta directiva va agrair entusiàsticament. A tal efecte, als menjadors de l'edifici, se serví un opípar dinar, al qual assistiren Antoni Bonet, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Capdepera, l’eminent metge Arnau Caselles i representacions de la premsa illenca, amb parlament final del president  Vicenç Nadal.

Residència Joan Riera Cavaller


Dr. Armau Caselles                                            
Glosador Colau Mayol

El 19 de maig concorren a Petra per a unir-se als distints contingents de Tercera Edat de la Part Forana, per a retre homenatge a la figura de Fra Juníper Serra, amb motiu del bicentenari de la seva mort.

No volem acabar, sense agrair la col·laboració - que fa possible aquest recentment iniciat serial -  de persones, entitats, antics periodistes i revistes dedicades a la tercera edat (tant del poble com de fora)  sense els quals resultaria més difícil embastar els capítols que pretenem oferir-vos periòdicament. Gràcies a tots!.

Fins al pròxim capítol, amics! Seguirem contant…

Bartomeu Melis “Meyme”

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar