inici

Cap Vermell

Ca Nostra / 21

Història de la Tercera Edat de Capdepera, 
contada per un“Col·lectiu de Gent Gran” 

1993 : Temps d'assemblees transparents

El 3 de març de 1993 l’associació veïnal “Es Faralló” – que agombolava tot el municipi, i que durant molts d’anys fou considerada semblant a un ajuntament paral·lel, fins a desaparèixer de la gestió de les platges del terme municipal, en temps del batle Muntaner, més que per altra cosa, per motius de gelosia i influències dels poders fàctics locals – inaugurava nou local social a l’avinguda Joan Carles I, a prop de la benzinera. I a la festa hi foren convidats els directius de “Ca Nostra”, que s’hi presentaren juntament amb una nodrida representació de socis. La qüestió, com sempre, l’àpat.

Amb 2 milions i mig.- La directiva convoca tots els associats per a inscriure's per a les pròximes eleccions de vocals de junta. També publica un ban prohibint la utilització dels locals de l’associació a tots aquells que no són socis de l’entitat (qui desitgi venir al club sense ser soci ho haurà de fer acompanyat de persones que sí que ho siguin). Al mateix temps, se sol·licita als possibles interessats la seva inscripció com a candidats a regentar el bar del club, després del cessament de José Macho Cala, que fins aleshores ho ha fet. I es recomana que, sent el tabac perjudicial per a la salut, s’abstenguin els socis de fumar dins les dependències de “Ca Nostra”; de no fer-ho, el dirigents ho hauran de prohibir. Es renoven les portes de l'oficina i magatzem per un import de 21.000 pessetes. En aquests moments, l’associació compta amb un saldo favorable de 2.451.528 pessetes.

El president Antich.- El 22 d’agost se celebra la festa d’aniversari amb una verbena amb dues orquestres, sufragades per l’Ajuntament i La Caixa, a la plaça de la Constitució. Abans s’hauran servit coques de gustos variats amb vi i taronjada. Els socis de més edat que rebran l’homenatge d’aquest any són Jaume Rosselló, Aina Maria Miquel i Margalida Nebot. Aprofitant la visita a Capdepera del president del Govern Balear, per unes hores, la plana major de l’associació “Ca Nostra”, encapçalada pel seu president, és presentada a Francesc Antich per Pedro Terrasa.

Ca’n Tasà.- Plàcid any, aquest 1993. Escasses coses d’interès rellevant, a banda del que hem redactat. Les despeses de la nit de Nadal i nit de Cap d’Any pujaren a 77.365 pessetes, i els beneficis per venda de loteria foren de 47.200 pessetes. Comença la recollida d’ajuts en metàl·lic de cara a l'inici del projecte de construcció d’una residència per a ancians a l'edifici cedit per a tal finalitat per Joan Moyà “Tasà”. El regidor de Sanitat de l'Ajuntament comunica que el cost de la reforma de les dues cases del carrer Ciutat suma 27.920.000 pessetes, per a la qual s’hauran de sol·licitar subvencions institucionals.

1994: Assemblea General.- Es convoca Assemblea General per a l’aprovació de nous estatuts, normativa de règim intern, normes electorals i sol·licitud de subvencions al Consell Insular. Prèviament, l'associació s'haurà hagut d'adherir a la Federació Insular d’Associacions i donar les dades a la Conselleria de Sanitat del Govern Balear per a la consecució d’ajuts per a infraestructures. Una coneguda empresa òptica ofereix un 15% de descompte a gent de la tercera edat per a l’adquisició d'ulleres, audiòfons i graduació de vista i oïda. La Comunitat Autònoma emet carnets per a persones majors de 60 anys per a aconseguir rebaixes a comerços i espectacles.

Transparència.- S’aprova per unanimitat, a l’esmentada Assemblea General – allò sí que eren assemblees així com cal, amb moltíssima d'assistència d’associats i sense escatimar ni amagar temes, exemptes d’obscurantisme i amb total transparència –, el reglament de règim intern de l’associació i els nous estatuts de funcionament, possibilitant mocions de censura i, sobre tot, control de despeses. Es convoca per a subscriure, amb la Federació de Persones Majors de Balears, un import del 8,30% de la quota de socis, minvant així els fons de “Ca Nostra” que, en aquelles dates, comptava amb 2.548.006 pessetes, particularitat aquesta del percentatge que va passar a millor vida, al cap de cinc anys; “Ca Nostra” continua pertanyent a la Federació, però havent de pagar un canon fix inicial de 150.000 pessetes, que pel temps passà a ser, amb l’adveniment de l'euro, de 500 euros, si bé a l’època que ens ocupa s'hagueren d'ingressar 20.808 pessetes.


** Per acabar, es comunica que els associats de major edat, als efectes de retre'ls-hi homenatge, amb motiu del novè aniversari de constitució d’aquest Club de Gent Gran, enguany, en aquest 1994 a què ens referim avui, seran Antònia Ferrer Moll i GasparMassot Garau.

Fins al pròxim capítol, amics.

B.Melis Melis

(fotografies de l'autor)
 

 

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar