Vuit diumenges abans del 18 de desembre se celebra la Novena, que conclou el capvespre del dia de la PatronaAntoni Flaquer Obrador  “Toni Coix”


 

 Com una mena d’homenatge a la Verge de l’Esperança del Castell de Capdepera, vull aportar, durant 9 setmanes, un mosaic d'imatges i poesies relacionades amb el Castell i amb la Patrona d’aquest poble, tan venerada por tots el “gabellins” i , seguint la nissaga familiar dels “Coix” i els “Gató”  – gent estretament vinculada a la festa del mes de desembre i amb aquell enclavament que domina el poble de la meva infantesa –, vull dedicar-ho a l’Obreria que tanta feina està fent per a la conservació d’aquesta festa tan nostrada del 18 de desembre a Capdepera. Aixi mateix, agraesc a Tomeu Melis la seva col·laboració.


Al peu d'aquesta vella imatge es pot llegir:"Vertadera imatge de nostre senyora de la Esperansa"


Presentam dues imatges de la Mare de Déu de l’Esperança. Al peu de la primera s'hi pot llegir que és la “vertadera imatge de Nostra Senyora de la Esperança que es venera en lo Castell de la vila de Capdepera en Mallorca “(sic). La segona és la que es venera a la parròquia de Sant Bartomeu – de la qual sempre ens han dit que era aquesta la vertadera imatge -- ( que es treu, portant-la, en processó  el capvespre del dia de l’Esperança, al desembre), trobada, al segle XVII, en un enfonyall, una endinsada, de la torre situada a la dreta, pujant, abans d’entrar al Castell, enfront del Portalet.

PRIMER DIUMENGE DE NOVENA.-

 

Sagrada Verge Maria:                                                 ¡O Santa Verge Maria!

Qui en Vos posa l'esperança                                   ¡O Mare de la Esperança!

En vida i en mort alcança                                        a Vos pregam amb confiança

La més segura alegria                                              que mos dareu alegria

 

Mare de tots els mortals                                            Reina de gran majestat

Dins un Castell venerada                                          de gracies dispensadora

Per tot un poble adorada                                          pregau a Déu, gran Senyora

Perquè alliberau de mals                                          per què  sia  perdonat

A persones i animals                                                  per Ell el nostre pecat

I de tota malaltia                                                      de qualsevol casta sia

 

Guardau-mos, Verge Maria                                         Poderosa Castellana

Amb Vos tenim la confiança                                        sou per nosaltres, que ens dau.

Vos sou la nostra Esperança                                       indústria i comerç en pau.

Per conseguir la alegria                                              que és el que el poble demana.                               

 

Vos sou, per nosaltres, tresor                                      En feina, salut i gana

Guardat dins un fort Castell                                        el jornaler té alegría,                                                                     

Que ès, Senyora, un tresor bell                                   i la Vila, cada día,

El vostre puríssim cor                                                   més prospera i més avança,

Vora ell no tenim por                                                    per què, Mare de l’Esperança

Si Vos ens feis companyia                                            sou per ella, gran Maria..         

 

Guardau-mos, Verge Maria,                                     Aquesta Vila abundosa

Reina i Mare d’Esperança                                        vos guarda dins un Castell  

Que en Vos tenim la confiança                                com guarda dins un ramell 

I més segura alegria.                                                 Una rosa molt preciosa

 

Aquesta  flor tan hermosa                                          De moros, una barcada

Sou Vos, Sagrada Maria                                             volgué prendre Capdepera

Capdepera en Vos confia                                           i los féreu tornar arrere

¡Oh, Mare de la Esperança!                                      Amb una boira escampada

Que li dareu venturança                                          Si tornàs una altra vegada

Salut, ditxa i alegria.                                                 d’infidels cap companyia

                                                                                       

 

 

 

   Vos sereu la nostra alegria                                 Guardau-nos del perjudici

    també la nostra esperança                                de la guerra, pesta o fam

     I amb la caritat per llança                               que amb vostra ajuda comptam

    Ens tornareu la alegria                                      per combatre la malícia

 

  Del món i qualsevol vici                                       En tots els nostres dolors

dels que reinen vull en dia                                    penes i perills de mort.

el qui amb vostre amor confia                            per lograr segur conhort

la gracia de Déu alcança                                     acudirem sempre a Vos

Vos sou la nostra esperança                               Reina dels més purs amors,

Sagrada Verge Maria…                                       tot hom aquí Vos adora…

 

  Com la gran intercessora                                     Sagrada Verge Maria

  Que de Déu tot ho alcança,                               qui en Vos posa la confiança      

   ¡Oh,Verge de la Esperança                              en vida i en mort alcança

   de Capdepera Senyora!.                                   la més segura alegria.

 

Autor: Anónim

Aquesta és la imatge que sempre ens han dit que era la vertadera, trobada dintre una cavitat de la torre de fora del Castell, en front del Portalet