Subvencions de foment de l’ús del català per a entitats sense ànim de lucre i empreses


El termini per a presentar la documentació és fins dia 9 d’agost.
El període subvencionable entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018.

- La retolació en llengua catalana.
- L’etiquetatge en llengua catalana.
- L’edició en llengua catalana de material imprès (fulletons, bosses, capses, targetes de visita…).
- L’edició en llengua catalana de cartes de restaurant.
- L’edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet.

Consell de Mallorca:
 https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=28551