Interpretada per Toni Fuster, Biel Bisquerra i Jaume Miró, l’obra ems parla de: “Intentarem ajuntar totes les peces d’un puzle dispers, d’un puzle al que n’hi falten moltes de peces. (Pausa) La primera vegada que vaig llegir el seu nom va ser a un llibre d’història, hi sortia com una dada més, com un gra de sorra a una platja. Però els meus ulls s’aturaren… i tornaren al seu nom i me vaig demanar si seria capaç de reconstruir la seva vida a partir del seu nom. Si seria capaç de saber-ho tot d’ella, de Margaret Zimbal, “Putz”. El llibre parlava d’aquí al costat, de Porto Cristo, on un munt d’homes havien estat massacrats”.