MÉS per Capdepera lamenta que PSOE i PP s’oposin a l’aprovació d’una ordenança que protegeixi els arbres singulars del municipiEn el Ple del passat dijous la moció de Més per Capdepera va ser rebutjada amb els vots en contra de PSOE i PP. Aquesta moció pretenia acordar l’aprovació d’una ordenança que reguli la protecció dels arbres més singulars del municipi així com la confecció del catàleg d’aquests exemplars. L’excusa de socialistes i populars va ser que no quedava clar si aquests instruments havien d’incloure arbres situats en propietat privada, a la qual cosa s’oposen frontalment.

Des de Més per Capdepera es va explicar raonadament que aquests instruments es vénen aprovant des de fa temps a distintes institucions i que precisament, al tractar-se de figures que passen a formar del patrimoni subjecte a normes de protecció, com ara una casa, unes restes arqueològiques o un  element etnològic, en cap cas es poden fer distincions segons el lloc on es trobin. En cas contrari no hagués estat possible protegir multitud d’elements patrimonials que estan en mans de particulars. Aquí no es discuteix la propietat privada de ningú, simplement es tracta d’establir unes normes de conservació.

Precisament, la major part d’arbres susceptibles de ser protegits es troben en patis i corrals de vivendes particulars, motiu pel qual té molt poc sentit aprovar un catàleg que no les inclogui. I entre aquests arbres hi ha l’araucària i la washingtònia del casal de Ca’n Creu, que restaran sense cap element de protecció. Sabem que la intenció de l’actual propietat és respectar aquests exemplars, decisió que agraïm, però precisament la norma proposada el que pretén és garantir la seva conservació amb independència de la sensibilitat del propietari.

Els arbres que Més per Capdepera vol protegir són exemplars que per les seves característiques i singularitat son mereixedors de formar part del nostre patrimoni cultural i natural, fet que implica que sigui d'interès públic la seva protecció i conservació. S'ha de tenir present que ja han desaparegut exemplars dignes d'aquesta protecció al municipi de Capdepera i que d'altres poden estar en perill per diverses causes com la tala, les plagues, actuacions viaries i urbanístiques, reformes, etc...Més per Capdepera