"Hem pogut comprovar que han abocat arena a la zona de Cala agulla anomenada s’Entrador, cosa que no figura en el projecte de regeneració que ha aprovat l’Ajuntament. Per això, demanam que se'ns expliqui qui ha donat permís i si tenen les autoritzacions necessàries de la Conselleria.
També demanam que se'ns justifiqui que l’arena abocada és de procedència bioclàstica, com l'original de Cala Agulla. El projecte no ho deixa clar ni les anàlisis tampoc"

 Mateu Melis Tous, com a representant de Es Grup

EXPOSA:

Que hem revisat el projecte de regeneració de la platja de cala Agulla duta a terme per la Demarcació de Costes.

Pel que hem pogut veure al projecte, hi ha dues zones on s’ha de abocar arena, la primera devora l’anomenat “Pi de ses Vegues” i l’altra devora la passarel·la que hi ha al costat del quiosc més llunyà.

El que ens ha estranyat és que hem vist que també s’ha abocat arena a la zona anomenada l’Entrador, zona que no figura en el projecte.

Per altra banda, veim que es parla de la col·locació dels captadors d’arena per tal de que els propers dotze mesos es pugui avaluar i fer el seguiment de la regeneració. Pel que hem vist, hi ha els mateixos captadors de l’hivern passat, col·locats per l’empresa explotadora de la platja i no veim que, com marca el projecte, abans de l’abocament de l’arena es col·locassin aquests captadors.

També, malgrat els informes tècnis annexos al projecte, l’Ajuntament de Capdepera va implantar un sistema de gestió ambiental (EMAS) en les platges del municipi. Pensam que aquesta eina pot ser de gran importancia a l'hora de comprovar si la regeneració que s’està duent a terme compleix tots i cadascun dels requisits prevists a la normativa vigent. En especial, ens preocupa que l’arena abocada damunt la platja no tengui les mateixes propietats que l’autòctona. Al projecte es parla que l’arena de Cala Agulla és bioclàstica, mentre que la utilitzada per a la regeneració no ho sabem (al projecte només posa que s’ha de regenerar amb arena procedent de la mateixa zona, procedent d’excavacions fetes a la zona de Cala Rajada, però ni menció de la seva composició…).

Sempre hem defensat la regeneració de la platja de Cala Agulla amb arena de la mateixa zona, però pel que veim la regeneració parcial que s'està duen a terme ens pareix que no ho és.

Per això

SOL·LICITA

Que se'ns convoqui urgentment a una comissió informativa de Medi Ambient per tal d’aclarir tots aquest aspectes.

Que s’analitzi l’arena utilitzada per a la regeneració per veure si és l’adient.

Que l’ajuntament de Capdepera, en haver implantat l'EMAS, i disposar d’un coordinador de platges, té l’obligació de vetllar pel compliment del Reglament Europeu 761/2001 (EMAS) per a la qualitat turística de les platges.