I per això insten els partits polítics que es presentin a les properes eleccions a reciclar tot el material emprat, en la mesura del que sia possible, i tornar-ho al poble, que és qui realment sufraga tota aquesta despesa.

 


 

"De tots és sabut que els partits polítics, en major o menor mesura, gasten una gran quantitat de doblers en propaganda electoral, sobretot a la campanya que és els quinze dies abans de les eleccions.

Entre tota aquesta despesa, hi figuren pancartes, regals, pòsters, programes impresos, a més de les preceptives paperetes amb els seus corresponents sobres.

Els regals que fan els diferents grups polítics ja van directament als ciutadans, en les formes més diverses i variades, com per exemple bolígrafs, llàpis, clauers, ventalls, capells, pintures, etc.

Per altra banda, tot el paper que s’empra, que no és poc, el ciutadà tria el que fa amb ell, però no pot tenir altra ús que el de llançar-lo al contenidor de paper per al seu posterior reciclatge. Altra qüestió que pensam que pot ser objecte de debat amb l’objectiu d’estalviar per a les properes eleccions municipals, és el de la papereta única amb els noms dels partits i candidats, cosa que suposaria un estalvi considerable en l'ús de paper…

També és de tots sabut que molts dels doblers que s’empren per a les campanyes electorals surten de les distintes administracions públiques (tants de doblers per vot obtingut, tant per regidor, conseller, diputat obtingut, etc), és a dir, dels ciutadans del nostre país. Per tant, seria just pensar que d’alguna manera se'ls ha de tornar…

Per això instam els partits polítics que es presentin a les properes eleccions a reciclar tot el material emprat, en la mesura del que sia possible, i tornar-lo al poble, que és qui realment sufraga tota aquesta despesa.

Per mostra, nosaltres, partit independent d’àmbit municipal, hem reciclat les pancartes en bosses reutilitzables, i així com les anem confeccionant, les anirem repartint entre la població del nostre municipi. Amb aquesta iniciativa, a més d'aconseguir reciclar tot aquest material, inservible en properes cites electorals, ajudam al medi ambient, en contribuir a reduir la utilització de bosses de plàstic, entre d’altres."

I així ho han demanat:

Instam al partit que vosté representa a fer un gest semblant a favor del medi ambient a les properes eleccions del 20 de novembre de 2011.