RESPECTE DE LA REBAIXA DELS SOUS PROPOSADA PER L’OPOSICIÓ           

 

 

Davant la petició realitzada pels grups del PP, Es Grup i EU-Verds a l’Ajuntament de Capdepera en el sentit de rebaixar els sous dels regidors al nivell de l’any 2003, volem dir el següent:

1.- La coalició PSM-Entesa sempre estarà disposada a parlar dels sous dels polítics. Entenem que aquests s’han d’ajustar a la realitat econòmica i són els primers que han de donar exemple. Mai hem concebut la política com un mode d’enriquiment o aprofitament personal, hi som per fer-hi feina i canviar les coses. De fet el nostre regidor, Mateu Garau, en aquests moments guanya menys que a la seva anterior feina i hi dedica moltes més hores. No totes les persones que es dediquen a la política compten amb empreses o negocis que els permetin dedicar-se a la política per amor a l’art o sense rebre una compensació econòmica suficient a canvi. Pensam que els regidors i regidores han de tenir una remuneració adient, d’acord amb el treball que desenvolupen, però això implica responsabilitat i dedicació a la seva tasca com a regidors. I la ciutadania té el dret a exigir aquesta responsabilitat.

Per tant, no entenem rebaixes que ni tan sols tenguin en compte l’encariment que des de 2003 ha sofert la vida.

2.- Ja fa uns mesos es varen reduir els sous dels integrants de l’equip de Govern seguint les indicacions de la FELIB, l’entitat que agrupa els municipis balears, indicacions que s’han aplicat a tots els ajuntaments amb independència de qui governi. PP, Es Grup i EU-Verds es passen pel forro aquest acord i decideixen fer populisme barat.

3.- Dit això, no entenem per què el PP no demana el mateix als municipis on governa. Per exemple, no entenem per què el PP gabellí no demana que el seu ídol i amic de l’ànima, el Sr. Delgado, faci el mateix a Calvià. Recordem que aquest senyor té un sou similar al del President de les Illes Balears i compta amb un nombre indeterminat d’assessors que cobren molt més que el que cobren els regidors gabellins.

4.- També ens sorprèn que EU-Verds no demanàs aquesta mesura quan era a l’equip de govern de l’ajuntament. Tant han canviat les coses, ara? No entenem que al llarg d’aquesta legislatura una de les seves regidores no volgués renunciar a un sol euro del seu càrrec de regidora mentre feia feina per una altra Administració, i ara demani aquesta rebaixa. També ens agradaria que, en coherència amb la mesura plantejada, la portaveu d’EU-Verds a l’Ajuntament de Capdepera s’apliqui la mateixa rebaixa, si no ho ha fet ja, en el sou que percep com a alt càrrec del Consell de Mallorca, és a dir, cobrar el mateix que es cobrava l’any 2003.

5.- En definitiva, al nostre parer, es tracta d’una mesura demagògica, hipòcrita i cínica alhora, encapçalada per aquesta sorprenent nova coalició PP-EUVerds-Es Grup (no sabem si ja coalició preelectoral) no per aconseguir una reducció de la despesa pública, sinó per fer mal i per dificultar la tasca dels que ara estan al capdavant de l’Ajuntament.

Estam convençuts que aquestes propostes no les haurien fet si fossin al govern. De fet, quan han tingut responsabilitats, la seva gestió no s’ha caracteritzat precisament per l’austeritat de la despesa ni perquè s’hagin rebaixat els seus sous, ans el contrari.

 

            PSM-Entesa per Capdepera i Cala Rajada