Faroles encesesEl regidor de Vies i Obres, Mateu Garau, ens ha fet notar que, aquests dies, les faroles del nucli de Capdepera romanen enceses durant tot lo dia. Per a evitar especulacions innecessàries, ens ha comunicat que aquest fet és a causa que s'està canviant la il·luminació pública per una de nova de  baix consum i menor contaminació.

Queda dit i aclarit.