Dos gegants ben plantats:


    En Roc i n'Esperança sortiran i

    ballaran sols pels carrers de

    Capdepera.


L'Ajuntament ens ha comunicat que no es presentarà cap colla de gegants, per haver contret altres compromisos anteriors o, en altres casos, per estar en procés de restauració.

De totes maneres, la colla de Capdepera farà un cercavila i ballarà a la Plaça de l'Orient. A continuació se servirà un refresc als assistents.

El que sí que es manté és la inauguració de l'exposició FUSIÓN de Rachid Hanibali a Can Creu, un cop acabat el ball.