Lleuger augment de visites en una gràfica molt estable

976.331 visites, una mitja diària de 2.675. Hem tengut 32.443 visites més que el 2019 i al llarg de molts mesos hem superat el milió de visites.
Fa dotze anys que a l'inici d'any vos presentam unes estadístiques de l'abast d'aquesta web. Sense embulls, i, de vegades, sense tenir una explicacio a tot. Aquest exercici de transparència, fora cap obligació, ens satisfà tant per l'actitud que suposa com perquè a pocs espais informatius podem veure aquestes dades.

Per tant, en primer lloc, facilitar-vos els enllaços de les dades dels anys passats per tal que vosaltres mateixos pogueu comparar i treure les vostres pròpies conclusions:

Cap Vermell 2015, en xifres

Cap Vermell 2016, en xifres

Cap Vermell 2017, en xifres

Cap Vermell 2018, en xifres

Cap Vermell 2019, en xifres

Les xifres de l'any 2018 amb 749.900 visites i una mitja diària que voltava les 2,000, ens feia albirar el nostre sostre a la web i obrir nous horizonts a les xarxes socials. L'any passat, augmentàvem espectacularment més de 200.000 visites tot i detectar un biax important; més de 122.000 visites venien d'Àsia. Els xinesos havíen decidit indexar les nostes pàgines. Enguany, l'increment total és poc significatiu, un 3,5%, però a la gràfica no es veuen grans pics, ja que la major part de l'any les visites són molt estables. I de la Xina sols han obert la web en 12.000 ocasions. El 10% del 2018.

I com déiem al titular, al llarg de molts mesos hem superat el milió de visitants per any. Aquí teniu la gràfica de juny2019-juny2020:
Enguany, 2020, l'any de la pandèmia, ha estat l'any de l'streeming, de les xarxes socials i d'internet. I això ens ha beneficiat. Molta gent ens ha agraït la nostra cobertura al llarg del confinament, quan érem l'única font d'informació del que passava al municipi. Mai havíem realitzat en un any 60 entrevistes. Més d'una a la setamana. També hem emès converses en directe, els pregó del Carme, concerts virturals, presentacions de llibres, l'Esperança...en poques paraules, ens hem adaptat a les circumstàncies fent un esforç sense precedents i que els ciutadans han sabut agraïr.
Per acabar, esmentar que, enguany, hem tornat a emprar més l'ordinador que el mòbil. Quan aquest darrer ja havia superat la feina d'escriptori, enguany, i pensam que circumstancialment, l'ordinador supera el mòbil amb un augment significatiu  I, com l'any passat, els navegadors Crome de Google i l'iPhone lideren els aparells que empren els nostres lectors.

La mitja de navegació a la nostra web és de 1m 39s. Ha augmentat el 20% respecte de l'any passat.


Més dades: 


- Són més de 27.000 articles que tenim publicats. Molta gent ens consulta per l'històric d'articles de que disposam. Tot i que de vegades sia complicada aquesta maleïda hemeroteca. La biblioteca digital de Cap Vermell ha consolidat la seva feina amb més de 5.000 visites al llarg de l'any. Una font de consulta cada vegada més important a Capdepera.


- Creixem amb les xarxes socials. Al facebook hem superat els 3.600 seguidors amb un creixement del 20% i a més, altres canals d'aquesta xarxa, habitualment enllacen els nostres continguts donant-lis més visibilitat. Les estadístiques de facebook són setamana a setamana, i en moltes ocasions hem superat les 25.000 visites a la setmana, sense tenir cap contingut promocionat o d'aquests que es paga per arribar a uns segments de població.

Al  facebook hem passat de 
1.839 seguidors de l'any 2016
2.376 seguidors de l'any 2017
2.659 seguidors de l'any 2018
3.017 seguidors de l'any 2019 
3.617seguidors de l'any 2019  (sempre dades de final d'any)

Com els anys passats, a les xarxes socials continuen predominant les dones 58-42% i tenim escasa presència al sector més jove de 18-24 anys. 

Respecte del canal de You Tube, el 2019 hem penjat 83 videos i hem arribat als 1.936. Si l'any passat arribàrem a un total històric de 1.184.708 visionats a finals de 2020 asolim la xifra de  1.345.900 amb 162.000 visionats al llarg de l'any.


Enguany també hem intensificat la nostra presència a twuitter i instagram.
 

                  


Creiem que són aquestes les raons per les que seguim essent la web de referència a Capdepera i a nivell de premsa forana. Disposam d'una web actualitzada per fer una lectura més fàcil tant a través del mòbil com de l'ordinador. 

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2021 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa i de cohesió social. 

Ens sentim orgullosos de la nostra feina i de vostre suport.

Moltes gràcies.