858.499 visites, una mitja diària de 2.352. Hem tengut 122.583 visites més que el 2016; gairebé 336 més cada dia. 

Fa deu anys que dia a l'inici d'any vos presentam unes estadísitiques de l'abast d'aquesta web. Sense embulls. I de fet, aquest exercici de transparència, fora cap obligació, ens safisfà tant per l'actitud que suposa com perquè a pocs espais informatius podem veure aquestes dades.
Per tant, en primer lloc, facilitar-vos els enllaços de les dades dels anys passats per tal que vosaltres mateixos pogueu treure les vostres pròpies conclusions:

Cap Vermell 2015, en xifres

Cap Vermell 2016, en xifres

Tal com expresam als titulars, continuam creiexent. En visites i usuaris únics. La raó és pel fet que ja tenim a la xarxa més de 200.000 articles penjats, i que a qualsevol recerca sobre Capdepera forçosament surten diverses notícies de Cap Vermell. Fa dos anys, quan analitzàvem el 2015 afirmàvem erràticament: "Arribam a la velocitat de creuer: una mitjana diària de 1273 visites al llarg de dos anys". A dia d'avui , gairebé doblam allò que fa dos anys trobàvem molt digne, tot i que l'oferta digital d'espais de Capdepera a facebook i a altres xarxes ha augmentat considerablement, sobretot en espais institucionals. 

Dues dades que volem assenyalar: 
1.- Continua l'augment de visites a través del mòbil. Si l'any passat es donà el "sorpasso" amb una relació 55-45% enguany la diferència augmenta al 62-48%:
tot i que canvía el lideratge dels mòbils que passa a ser dels iPhone's.
Aquesta tendència fa que el temps de navegació a la web continui baixant: passam de 1,35 minuts del 2015 al 1,22 minuts el 2016 i als 1,15 minuts al 2017.

2.- Tot i aquest incrementen el còmput global de l'any, hem detectat que el segon semestre de 2017 hem minvant les visites a la web ja que si veieu el global de juliol a juliol estàvem a tocar el milió de visites en un any. Exactament 926.823 visites que, de moment, és el nostres sostre. La davallada l'hem d'atribuir, com ja hem esmentat, a l'apertura d'altres espais a la xarxa i a que Jaume Fuster, un dels grans puntals de la revista, deixà l'exercici actiu de Cap Vermell.
Quan al creixement a les xarxes socials hem passat de 1.839 seguidors de l'any 2016 al  facebook a 2.376.
Un augment del 30%, que podríem qualificar de vegetatiu, ja que la nostra activitat sols es limita a enllaçar les notícies, no pagam per fer-les més visibles ni introduim hastags per tal d'aixemplar horitzonts. El facebook és, per a nosaltres, un espai de comunicació directa per facilitar-vos a tots vosaltres l'accés a les notícies. 

Com l'any passat, a les xarxes socials predominen les dones 61-39% i ens falta arribar al sector més jove de 18-24 anys. 

Val a dir que a diari superar les 2000 visites diàries úniques a les notícies a través d'aquesta xarxa social. 
Respecte del canal de You Tube, el 2017 hem penjat 107 videos, 23 manco que el 2017, i hem arribat als 1.701.

Quant a les visualitzacións tenim unes xifres molt regulars i estables els quatre darrers anys. Si el 2016 tenguerem 110265 visualitzacions, el 2017 n'hem tengut 133.172,  arribant a un total general de 922.237. A punt del milió!

Una curiositat, el 50% de les visualitzacions de vídeos es fan fora de la nostra web i facebook. Es fan com a vídeo suggerit o una cerca a YouTube on tenim 524 subscriptors. El cert és que aquest canal sempre ha estat de suport a les notícies mai ha actuat amb independència. 

Més curiositats: el video més vist del 2017 ha estat el primer ball de sant Antoni que l'han vist 3.440 persones. I els videos més vists dels 1.701 publicats són: 
Ball dels dimonis d'Artà i Capdepera 2010 amb més de 430.000 visites. La pesca de Bou amb més de 32.000 i la pesca de la llampuga amb 18.000 visites respectivament.

                  

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2018 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa i de cohesió social. 

Moltes gràcies.