Fregam el milió de visites!!!! La Xina hi te a veure.

943.888 visites, una mitja diària de 2.586. Hem tengut, gairebé, 200.000 visites més que el 2018; 500 visites diàries més.Fa onze anys que a l'inici d'any vos presentam unes estadísitiques de l'abast d'aquesta web. Sense embulls, i, també, sense que ho poguém entendre tot. De fet, aquest exercici de transparència, fora cap obligació, ens safisfà tant per l'actitud que suposa com perquè a pocs espais informatius podem veure aquestes dades.

Per tant, en primer lloc, facilitar-vos els enllaços de les dades dels anys passats per tal que vosaltres mateixos pogueu comparar i treure les vostres pròpies conclusions:Cap Vermell 2015, en xifres

Cap Vermell 2016, en xifres

Cap Vermell 2017, en xifres

Cap Vermell 2018, en xifresL'any passat expressàrem al titular que albiràvem el nostre sostre. Després d'11 anys de creixement ininterromput i demanant-nos on era el nostre sostre, podíem creure que l'any 2017, va ser el nostre sostre. 
El 2018 havíem baixat en 297,5 visites diàries i tornàvem als nivells del 2016. 

En aquell moment, intuïem diverses raons: "la fatiga del personal més qualificat de Cap Vermell després de 37 anys d'informació fidel, continuada i de franc. La falta d'espectacularitat i sensacionalisme en els nostres plantejaments. L'opció d'altres xarxes socials, altres ofertes d'informació digitals, sobretot els espais institucionals i la nostra manca d'empatia pel segment més jove de la població".


I, ves per on, sense adonar-nos, el 2019 hem asolit noves cotes. Raons?
Primera: que sols pels més de 230.000 articles que tenim publicats, ja existeix un accés a la web, fora de l'actualitat diària. De fet, els articles de fa tres o quatre anys, sobretot les entrevistes i col·laboracions, continuen incrementant les visites.
Segona: Creixem amb les xarxes socials. Al facebook hem superat els 3000 seguidors i a més, altres canals, habitualment enllacen els nostres continguts donant-lis més visibilitat. 

Tercera: Els motors d'indexació de pàgines web de la Xina i la Índia han accedit a tot el nostre historial. Sols així s'explica que el 2018 haguem tengut des d'Àsia més de 120.000 visites. 

I, si ens permeteu l'anècdota de cóm hem sabut aquestes dades de la Xina; resulta que dia 28 de desembre detectarem un increment inusual de visites: 11.274, i que la ubicació principal de les visites era Xina!!!!. Podeu veure-ho al gràfic següent:

Quarta: La vostra fidelitat. Gràcies a que ens visitau, a través de la web o les xarxes socials. Gràcies a que compartiu els nostres contiguts. A que, tot i no ser el català la llengua materna de molts dels vosaltes ens visitau, amb traductor o sense, i feis de Cap Vermell una eina de cohesió social de Capdepera.

Cinquena: La nostra constància. Continuam en la mitjana de publicació de 5,5 articles diaris. Disposam, com hem dit,  d'una hemeroteca de més de 230.000 articles i 600.000 fotografies. Pensam que tenim corda per estona. L'any que ve, celebrarem, si Déu vol, el 40 aniversari!!!

Creiem que són aquestes les raons per les que seguim essent la web de referència a Capdepera i a nivell de premsa forana. Disposam d'una web actualitzada per fer una lectura més fàcil tant a través del mòbil com de l'ordinador. 


Continuem amb l'anàlisi:

Torna a guanyar presència la navegació per ordinador, tot i que hem de tenir en compte la distorsió xinesa quan a l'indexació de pàgines.

El temps de navegació a la web es manten amb pocs segons de variació: 1,20 minuts per visita. I els navegadors Crome de Google i l'iPhone lideren els aparells que empren els nostres lectors.

Quan al creixement a les xarxes socials hem passat al  facebook de 
1.839 seguidors de l'any 2016
2.376 seguidors de l'any 2017
2.659 seguidors de l'any 2018
3.017 seguidors de l'any 2019  (sempre dades de final d'any)El creixement a les xarxes continua amb un constant i significatiu augment del 12% de seguidors. Un augment que podríem qualificar de vegetatiu, ja que la nostra activitat sols es limita a enllaçar les notícies, no pagam per fer-les més visibles ni introduïm hastags per tal d'aixemplar horitzonts. El facebook és, per a nosaltres, un espai de comunicació directa per facilitar-vos a tots vosaltres l'accés a les notícies. 


Com els anys passats, a les xarxes socials continuen predominant les dones 62-38% i ens falta arribar al sector més jove de 18-24 anys. 

Respecte del canal de You Tube, el 2019 hem penjat 46 videos i hem arribat als 1.853. Si l'any passat superàrem el milió de visionats de video a final de 2019 són  1.184.708 visionats. 
                  

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2020 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa i de cohesió social. 

Ens sentim orgullosos de la nostra feina i de vostre suport.

Moltes gràcies.