Imatge d'arxiu. 2013.

 

Dimarts, 21 d’octubre, va haver una primera reunió de membres de la Plataforma pel Tren de Llevant  amb la intenció de reactivar la seva activitat reivindicativa.  Després d’un llarg període d’inactivitat degut, en gran part, al desencís provocat per la nul·la resposta de les institucions, un grup de persones de la comarca (recolzats per una part dels antics membres de la Plataforma)  tornen a plantejar la necessitat de reivindicar el tren com a mitjà de transport idoni per a millorar la connectivitat entre els pobles del Llevant i de la comarca amb Palma.  

D’aquesta primera reunió ha sortit el compromís d’iniciar una ronda de contactes amb els batles de la comarca per valorar la vigència de la reivindicació i crear, en la mesura del possible,  una estratègia comuna.

A partir d’aquests contactes individuals, i segons la resposta dels edils, es preveu tenir una reunió conjunta per planificar les possibles accions encaminades a aconseguir la tornada del Tren al Llevant de Mallorca.


 Plataforma pel tren de Llevant