Dades de la COVID-19 a les Illes Balears, actualitzades a dia 23 d'octubre de 2020.Evolució de la COVID-19 a les Illes Balears Més informació (BOIB) a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/sites/advocacia/ca/normativa_estat_dalarma_covid-19/