L’estudi encarregat per l’Ajuntament sobre la part alta del Far confirma tot allò que va denunciar Més per Capdepera fa un any. Ara es tracta d'unir esforços per salvar aquest indret”.Fa aproximadament un any, Més per Capdepera va denunciar el perill que corre la part més alta del Far, molt a prop d’aquest edifici històric del nostre municipi, de ser urbanitzada, al tractar-se d’una zona urbana segons les normes subsidiàries del 1986 i objecte actualment de l’execució d’una dotació de serveis.

En aquell moment, Més per Capdepera va explicar que la construcció d’habitatges unifamiliars a les parcel·les ubicades a la part més alta suposaria un gran impacte mediambiental i paisatgístic, exigint en aquell moment la desclassificació dels terrenys en aplicació de les disposicions en matèria de paisatge de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears.

Posteriorment, Més per Capdepera va presentar una moció amb l’objectiu de protegir la zona, arribant a un acord unànime de tots els partits de l’Ajuntament per a evitar que el paratge sigui urbanitzat, per a encarregar una taxació de les parcel·les que poden causar un major impacte si es construeixen i per a sol·licitar ajuda a les institucions supramunicipals per a adquirir-les.

La setmana passada se’ns va fer arribar tant la taxació de les quatre parcel·les que poden causar un mal irremeiable en el paisatge, que puja en total a 1.196.826,96 €, així com l’estudi que va encarregar l’Ajuntament sobre l’impacte paisatgístic que provocaria la construcció de quatre habitatges unifamiliars.

Les conclusions de l’informe són demolidores: la urbanització de la part alta del Far tendria una afectació molt negativa en l’entorn natural de la zona i sobretot alteraria de forma irreparable l’actual fisonomía d’aquest entorn coster, el qual es caracteritza per la seva notòria qualitat visual i estètica. Les simulacions aportades per l’empresa que ha fet l’informe són eloqüents: aquests habitatges unifamiliars tendrien un impacte dramàtic en la fisonomia del Far i taparien pràcticament al complet les vistes sobre Cala Rajada i la seva badia.

En conseqüència, més enllà que, en aplicació de la Llei d’Urbanisme les llicències per a construir-hi puguin quedar condicionades, des de Més per Capdepera pensam que és el moment que tots els partits amb representació municipal unim esforços i fem tot el que estigui en les nostres mans per aconseguir la protecció d’aquest indret tan especial i característic del nostre poble.

 

Més per Capdepera