“L’aplicació del Decret d’Excessos Turístics a zones de Cala Rajada és una decisió que no pot prendre només el Batle i l’equip de govern de l’Ajuntament”

Més per Capdepera ha sabut que la Conselleria de Turisme va oferir a l’Ajuntament de Capdepera l’aplicació a determinades zones de Cala Rajada del Decret de mesures urgents per al foment del civisme en zones turístiques, més conegut com el Decret contra els excessos en zones turístiques. En el darrer Ple celebrat, a pregunta de Més, el Batle va reconèixer que havia rebutjat l’oferta per entendre que amb les ordenances amb què compta Capdepera ja n’hi ha prou i que la casuística de Cala Rajada és diferent a la d’altres zones turístiques de Mallorca, com ara Magaluf i la Platja de Palma.

Tot i que efectivament les casuístiques són diferents segons el municipi, també és cert que aquest Decret incorpora prohibicions i limitacions de gran importància que no preveuen les ordenances municipals, les quals bàsicament fan referència a la prohibició del consum d’alcohol entre menors i a l’espai públic. En canvi, el Decret obliga que l’oferta i venda d’alcohol en els establiments, sigui el que sigui, es faci de forma individual i amb els preus de la carta de preus unitaris i en cap cas mitjançant ofertes (barra lliure, 2 o 3 per 1, happy hour, etc). De fet, els establiments de restauració tan sols podran oferir tres begudes alcohòliques en els seus menús. També es prohibeix la publicitat i venda d’excursions etíliques, de local en local, així com el trasllat de clients per a participar-hi. Una altra prohibició important és la de festes amb alcohol en vaixells (party-boats).

Es tracta, per tant, d’un Decret restrictiu, que conté un bon grapat de limitacions als excessos en la  venda i consum d’alcohol i que permet posar fil a l’agulla en aquell tot inclòs del qual l’alcohol forma part o en la publicitat de festes i esdeveniments en què l’alcohol és el principal reclam. El llistat de zones en els quals s’aplicarà la normativa no està tancat i en qualsevol moment un municipi pot sol·licitar que alguns carrers o zones del seu territori en formin part.

Des de Més per Capdepera pensam que segueix existint un segment de turisme a Cala Rajada  que practica els excessos que aquest Decret pretén limitar. Tothom és conscient de la problemàtica social que això provoca i la mala imatge que es trasllada de Cala Rajada. Per tant, des de Més proposarem que, un cop finalitzada la pròxima temporada turística, i amb una anàlisi acurada i serena, es prengui la decisió sobre si en algunes zones de Cala Rajada s’hauria d’aplicar aquesta normativa. I sobretot reclamarem que el debat es faci comptant amb veïnats i residents, i no només amb els propietaris dels negocis que es puguin veure afectats. Es tracta d’una decisió que hem de prendre entre tots.


Més per Capdepera