Sa Font de sa Cala necessita manteniment i inversions de forma urgent

Ja fa anys que Més per Capdepera ve demanant inversions i més manteniment per als carrers i infraestructures públiques de sa Font de sa Cala. Fa un temps es va aconseguir el compromís d'invertir-hi part de les quantitats aprovades com a inversions sostenibles, però tot plegat va quedar en alguns pegats d'asfalt que en cap cas varen suposar una millora destacable. Es va asfaltar l'esplanada de n'Aladern on els turistes aparquen els cotxes, així com davant alguns hotels, però les zones habitades per residents habituals varen quedar en l'oblit.

 

El barri pateix un dèficit històric d'inversions que, excepte casos puntuals, no ha estat revertit per cap equip de govern. Les mancances i desperfectes són evidents i arreu: jocs infantils abandonats que són un autèntic perill per als infants, zones verdes públiques que cauen literalment, aceres rompudes o inexistents, fanals antics de models diferents en estat lamentable, cables a lloure accessibles per als vianants, carrers plens de bonys i forats,  brutor, etc. Aquesta situació no només és perjudicial per als residents sinó que a més transmet una mala imatge als visitants.

 

Sabem que l'equip de govern ha presentat un projecte davant la Borsa de Places Turístiques per a poder millorar part del carrer principal. En cas que s'aconsegueixi, passaran anys fins que estigui executat i en cap cas se n'aprofitaria tot el barri.

 

Necessitam per tant un pla d'inversions i manteniment, que no exigiria quantitats milionàries i que es podria anar executant en el temps. Carrers, aceres, fanals, jocs infantils, zones verdes, neteja viària, etc..., quasi tot necessita mà de metge.
 

Requerim, per tant, a l'equip de govern que es posi en feina i que no esperi a tenir subvencions per a embellir zones concretes del barri. Hi ha partides als pressuposts per a asfalt i aceres, expressament sol·licitades per Més per Capdepera, que es poden invertir a sa Font de sa Cala sense més demora. La millora de la neteja tampoc necessita de grans esforços. I sobretot demanam que es pensi en els residents habituals del barri tant com es pensa en els establiments hotelers.