Un any més, l'Escola d'Adults de Capdepera no comptarà amb classes de llata. En canvi sí que n'impartiran a la Mancomunitat des Pla i a Llubí
 

 Un any més, l'oferta de l'Escola d'Adults de Capdepera torna ser paupèrrima, en consonància amb el nul interès demostrat per l'equip de govern en els darrers anys. Pel que fa a l'àrea doci i temps lliure, tan sols s'imparteixen dues matèries -restauració de mobles i pintura-, tot al contrari del que succeeix als municipis veïns d'Artà i Son Servera, on compten amb una variada oferta de cursos, com també sol ser habitual.

El pressupost dedicat a l'Escola d'Adults és ínfim des de fa anys, només retocat per la insistència de Més per Capdepera per a millorar-lo. Tanmateix, l'oferta de cursos torna ser la més magra de la comarca. Tot plegat no ems sorprèn, ateses les paraules del Batle en un recent debat radiofònic, on va titllar de “folclòrica” la formació que es dona a l'Escola d'Adults.

 Per tant, suposam que també deu ser folclòrica la tradició de la llata, desapareguda de qualsevol formació que depengui de l'Ajuntament de Capdepera, malgrat que es tracti d'un dels símbols més rellevants del municipi. La llata no tan sols va ser un dels principals suports econòmics per a moltes famílies gabellines, en el passat, sinó que a dia d'avui és un producte apreciat a la resta de Mallorca i a bona part d'Europa. Així ho han entès a altres parts de la nostra illa, com ara a Llubí, on Ses Madones de sa Llata de Capdepera imparteixen un curs organitzat per l'ajuntanent d'aquell poble.

Malauradament, aquí sembla que l'artesania de la llata és massa folclòrica per a ser promocionada o per a formar part de l'oferta de la nostra Escola d'Adults. Mentrestant, les persones que més en saben del nostre municipi transmeten el coneixement en altres indrets. No cal dir que aquesta situació cal ser revertida en el futur doncs només requereix de voluntat política.

 

 Més per Capdepera