Des del Partit Popular de Capdepera, volem manifestar la nostra preocupació per el Departament d'Urbanisme, del qual un % molt elevat dels ingressos del nostre pressupost provenen d'aquest. (2n en importància en ingressos després de l'IBI).


 

Hem detectat un estat de pre-alarma dins el poble.

Tenim nombroses queixes sobre el retràs amb la tramitació de llicencies d'obres, requeriments patrimonials, tramitació de finals d'obra, escrits d'al·legacions o deficiències.

Trobem que no pot ser que un dels departaments més importants no es gestioni amb la importància que té, ja que si aquest estat de pre-alarma segueix, veurem que l'atur al municipi anirà en augment, perquè estam ofegant a dos dels motors econòmics del municipi, el Turístic i el de la Construcció, gràcies a la paralització administrativa.

Per què amb algunes preguntes molt simples i de sentit comú, podem saber el grau de dedicació que hi presteu. Sabeu quan d'expedients entren setmanalment? I quants ens surten? Els que no surten, sabeu el per què? Son preguntes que hauria d'estar fent-se el/la responsable de l'àrea.

S'està estenguent el rumor (que ja no és tant rumor per què ho hem comprovat) de que el retràs administratiu és molt elevat (es xerra de fins a sis mesos) i ja ens manifesten que importants inversions que es volien realitzar, no es fan per por a que per motius administratius/legislatius les obres es quedin a mitges, en plena temporada turística.

Creim que el suport que hem mostrat no paralitzant el poble via pressupostos, i les vegades que hem intentat donar una mà i poder anant solucionant la reestructuració del departament, son motius suficients, per fer aquesta queixa públicament.

Sabem l'excusa que ens heu donat fins el moment, EL DECRET MONTORO.

I per aquest motiu no estam xerrant només treure algunes places (que també creiem que són necessàries), si no que junt al personal que tenim; hem de mirar entre tots, com podem fer el departament més àgil (sabent les limitacions que hi ha i tenim, per suposat).

Perquè no només són les qüestions anomenades anteriorment, sinó també amb la redacció de les bases per a poder fer els estudis necessaris per a realitzar les normes subsidiàries, la redacció de projectes per a noves inversions, tramitació d'aquestes per a realitzar-les a temps dins els pressuposts anuals i no haver-les de deixar aturades o realitzar-les a corre cuita,...

Ja manifestarem al darrer ple que no estam d'acord de que les coses ens les hagueu de explicar via watshap. Creiem que és més adient fer una comissió per a explicar les coses que van sorgint i no com la darrera de totes. Ens donau la noticia de que la nova arquitecte ja no forma part de la plantilla i tres dies després via, el mateix medi, se'ns avisa de que n'hi ha un de nou. El mateix que amb l'arribada dels Zombies a Capdepera.

Creiem que hauríem d'haver fer alguna comissió, que se'ns hagués explicat els per que és, quines mesures s'anaven a prendre, quin perfil de tècnic es creu més adient,... però no via WhatsApp.

Normal aquesta manera d'actuar del nostre equip de govern, normal si fas feina des de l'oficina assolejada on tot lo dia vos passau.

Tornem a repetir que si voleu que vos ajudem per què entre tots intentem fer més àgil el departament aquí ens teniu.

FOTO DE L'OBRA REALITZADA A PRINCIPIS DE GENER.

A DIA 06 DE FEBRER ENCARA HI TROBAM RESTES D'OBRA.

AMB AQUESTA IMATGE ES POT DEMOSTRAR LES POQUES GANES DE FER FEINA I LA DEIXADESA DEL EQUIP DE GOVERN, PER NO COMENTAR QUE AMB 2 MESOS SENSE PLENARIS, ELS PUNTS DELS DARRERS FOSSIN:

1.- APROVACIÓ DE l'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (14.12.17)

2.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D'INTERVENCIÓ AMB ACORD CONTRADICTORIS.