En el darrer plenari municipal, l'equip de govern no va presentar cap punt ni acord per ser tractat, mostra de la desídia i inactivitat que regnen en el Consistori


   

   En el darrer plenari, els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Capdepera ens vam trobar amb un fet molt poc usual en democràcia: a l'ordre del dia no hi havia cap punt ni acord. Tot i estar dos mesos sense haver-se celebrat cap plenari, resulta que no hi havia res a discutir ni res a acordar. Un cop aprovats els pressuposts en el plenari de desembre, amb l'ajuda del PP, pareix que el batle i els regidors han entrat en una fase d'inactivitat i desídia absolutes. Uns pressuposts, recordem, que s'obliden d'aspectes importants per al nostre municipi, com ja va denunciar MÉS en el seu moment.

  A aquest fet s'hi ha d'afegir la pràctica absència de comissions informatives en els darrers mesos: tan sols se n'ha fet una en els darrers dos mesos i en fa cinc que no se n'ha fet cap de medi ambient, només a tall d'exemple. Algunes de les explicacions oferides, com que hi ha hagut moltes festes, no fan sinó demostrar la situació que viu l'Ajuntament.

    Tot això està passant quan estam pendents de diverses ordenances, alguna tan important com la d'ocupació de via pública -damunt la taula fa mesos-, i altres assumptes com les normes subsidiàries, el Passeig Marítim o el pla d'infraestructures i manteniment.  De fet, a l'apartat de precs i preguntes, Més per Capdepera es va interessar per tots aquests temes.

  Reclamam a l'equip de govern, en definitiva, que es posi les piles, es posi a treballar en totes les qüestions pendents i, sobretot, es reuneixi amb l'oposició per parlar-ne. El Consistori no pot seguir en aquesta situació de paràlisi i desídia.