Des de MÉS per Capdepera plantejarem un debat per a limitar la circulació de galeres per Cala Rajada, així com d'altres transports apareguts en els darrers anys


Des de MÉS lamentam els desgraciats fets ocorreguts a Cala Rajada el passat 25 de maig, quan en l'accident d'una galera va resultar mort el cavall i ferit greument el conductor. Tot pareix indicar que l'incident va ser provocat, presumptament per uns motoristes que havien fet cas omís a les indicacions de la Policia Municipal, motiu pel qual esperam que tot el pes de la llei caigui damunt els causants del sinistre, si s'acaba confirmant el manifestat per alguns testimonis. No podem fer més que condemnar la incivilitat i la manca de respecte cap a les normes de convivència més elementals que demostren alguns ciutadans.

Dit això, coincidim amb el Batle pel que fa a la necessitat de discutir sobre la continuïtat del servei de galeres a Cala Rajada. Però, des de MÉS pensam que hem d'anar una mica més enfora i plantejar una regulació molt més restrictiva respecte a la circulació de tot tipus de vehicles que han proliferat en els darrers anys: segways, artefactes a pedals de quatre rodes (quadricicles), quads i altres mitjans, els quals s'han unit al tren turístic i a un nombre de vehicles de motor cada cop més elevat. Tot plegat, en una Cala Rajada cada cop més massificada i saturada, anar d'un lloc a l'altre pel nucli costaner es converteix en una espècie d'infern. Cala Rajada no pot suportar més aquesta situació i és imprescindible posar fil a l'agulla.

Pel que fa a les galeres, si finalment l'equip de govern continua permetent la seva circulació en una Cala Rajada plena de cotxes i de perills per als cavalls, des de MÉS proposarem una regulació molt més estricta i amb unes condicions que assegurin la dignitat dels animals. Demanarem, en primer lloc, la regulació dels horaris, de manera que s'estableixi un nombre màxim d'hores diàries en què els cavalls puguin estar al carrer, i la prohibició que circulin a les hores centrals del dia, quan fa més calor. També exigirem aturades de galeres proveïdes de tendals perquè els animals puguin estar a l'ombra, i abeuradors a cada aturada. També és necessari que les revisions veterinàries es realitzin amb més freqüència. Qualsevol servei que no compti amb aquestes limitacions i condicions, que mirin per la seguretat dels passatgers i les atencions que rebin els animals des del punt de vista d'higiene i tracte, seria una greu errada.

En tot cas, el debat que plantejarà MÉS per Capdepera posarà damunt la taula no només la necessitat de limitar aquests nous tipus de transport dedicats a l'oci del turista, sinó que també proposarà la creació d'un grup de feina que discuteixi i elabori un model de mobilitat per a Cala Rajada, en què el trasllat en cotxe vagi perdent pes en favor d'una mobilitat més sostenible, amb més espais per als vianants.MÉS per Capdepera