L’emissora de Capdepera formalitza amb IB3 Ràdio el document marc que es farà extensiu a la resta de ràdios de titularitat municipal, per tal de promoure el desenvolupament del món comunicatiu d’àmbit local i insular.

IB3 Ràdio juntament amb Ràdio Capdepera, emissora municipal d’aquesta població, han formalitzat un conveni en què s’estableix la col·laboració entre ambdues entitats.

La signatura va tenir lloc ahir dimecres, a la seu d’IB3 Ràdio a Palma amb la participació del batle de Capdepera, Rafel Fernàndez, i el director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB), José Manuel Ruiz Rivero.

En el document ambdues entitats consideren necessari crear vincles de col·laboració per tal de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, tot fomentant la seva programació i, en general, col·laborant pel desenvolupament del món comunicatiu d’àmbit local i insular.

Així, a partir d’avui, Ràdio Capdepera pot complementar la seva programació amb l’emissió dels informatius i programes que consideri adients produïts per IB3 Ràdio. A més, el conveni propiciarà que s’intensifiqui l’intercanvi d’informació entre la ràdio autonòmica i la municipal per tal que l’actualitat de Capdepera quedi reflectida en la programació d’IB3 Ràdio.

El conveni de col·laboració té una durada d’un any, prorrogable tàcitament per períodes anuals successius.