Assemblea General Ordinària de l'associació de persones majors "Ca Nostra"

Dijous 30 de maig de 2013, a les 18,30 hores 
L'Associació "Ca Nostra"  comunica que dia 30 de maig de 2013, tindrà lloc al local social l'assemblea ordinària, a les 18,30 hores en primera convocatòria i 19 hores en segona.

Ordre del dia:
- Lectura i aprovació de l'acta anterior
- Informació del president
- Estat de comptes i balanços
- Presentació de voluntaris per a 4 vacants a la junta directiva
- Prec i Preguntes.


El president.
Joan Terrasa