Diu que ha rebut de Madrid 57,5 milions d'euros (Diari de sessions del Parlament, 2-11-2011) i el defensor
del poble comunica a la plataforma que han arribat 80,5 milions. Tot i això el conviden a viure un mes aquí.


La Plataforma pel tren de Llevant lamenta profundament la passa endarrere que ha realitzat l'executiu del president Bauzá. Han fet del ball de la yenka, el seu passatemps principal.
Quan des de l'executiu han de respondre per la citada paralització, sempre fan referència a motius econòmics. Nosaltres creim que ells van dirigits a a implantar un model de mobilitat basat amb l'ús del transport privat. Són els 38 milions d'euros licitats pel segon cinturó de Palma, i els 80 milions d'euros que estan apunt de licitar, els que ens fan pensar que en Bauzá sols pensa amb l'ús del transport privat enfront als retalls en línees d'autobusos, eliminació del servei bus més tren o la paralització de les obres del Tren de Llevant.

Exemples d'infraestructures fetes per executius del mateix símbol polític podrien ser:

Aeroport de Ciudad Real 1.100 millions d'euros a un total de 33.520 passatgers el 2010, tancat al 2011
Aeroport de Castellò 150 millions d'euros, cap passatger ni cap vol.
Palau de Congresos de Oviedo 190 millions d'euros
Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela 400 millions d'euros
Ciudad del Circo d'Alcorcon 120 millions d'euros
Palma Arena 110 millions d'euros

El metro, Son Espases o el Palau de Congressos també entrarien dins aquest grup. Aquestes infraestructures no les ha demanat ningú. En canvi, el tren de Llevant es reclamat des de fa més de 15 anys. Un fet insòlit de participació ciutadana que l'executiu del senyor Bauza vol ometre.
El tren de Llevant és una demanda que ja en el 1974, quan es va enunciar el seu tancament ja es deia:

“Des que es va fer pública la possible i, per desgràcia, probable desaparició del tren d'Artà, es va elevar un general clam de protesta. Poques vegades s'haurà vist tan compacta unanimitat. Es van donar raons, moltes i molt convincents raons.” (editorial de la revista Bellpuig, 1974 )

Davant la indefensió a que estam sotmesos el Llevant de Mallorca, amb un obscurantisme de part del Govern Balear en el tema del tren de Llevant, varem demanar ajut al Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo ens ha informat de que la quantia enviada a les Illes pel projecte del tren de Llevant són un total de 80,5 milions d'euros

“A finales del 2011 la Comunidad Autónoma de Baleares justificó una inversión en esa actuación de 62,5 millones y la Administración General del Estado le abonó 80,5 millones de euros, y desde entonces aquella no ha realizado ni justificado otra inversión, por lo que las aportaciones estatales superan su contribución en las obras señaladas de acuerdo con el Convenio de 2008.”

El senyor Company parla en tot moment de 57,5 milions d'euros. Seria un bon gest de part seva explica on s'ha anat el diferencial. Tot i això queda molt clar que el Govern Balear no ha demanat res més a l'Administració General de l'Estat. Com han d'arribar diners?

És per aquest motiu que ens reafirmam en el fet de que no existeix voluntat política en la demanda del compliment del Conveni. Denunciam la demagògia quan fan referència al Conveni com a paper mullat, i més quan veim que des de l'Estat cada any ha destinat una partida de 4 milions d'euors al tren que el Govern Balear no a tramitat. Més direm, el tren de llevant és contemplat al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024.

La pregunta que ens feim des de la Plataforma és que necessiten més per re-emprendre les obres del tren de Llevant. Davant aquest dubte hem elaborat una carta de convidada al senyor Company per a que vengui a la península de Llevant a passar un mes sense vehicle propi.

Com a Plataforma no ens aturam i volem fer un gest per a donar voluntat polític al projecte, ja que des del Govern no en té. Volem reunir totes les forces polítiques del Llevant de Mallorca per a firma conjuntament un compromís de totes elles cap a la reiniciació de les obres. I posterior fer el mateix amb les forces autonòmiques.

I ens reafirmam en el final de l'editorial de la revista Bellpuig de l'any 1974:

“Jo vull ser optimista en un món que converteix fàcilment els optimismes en utòpiques. Per això crec - ¿pura ingenuïtat? - Que no només no se suprimirà el tren, sinó que es potenciarà, es renovarà, fins potser se li faci arribar a altres pobles, a la vora del mar, per a acomodament de turistes i nadius. Esperem. ¿No es diu que l'esperança és l'últim que es perd?”

Finalment feim un envit amicable al sr Company. El convidam a viure un mes a la comarca de Llevant sense transport privat. Meam com ho fa!

........................................

Aquesta és la Carta que adreçaran al Conseller:

Sr Conseller de Mobilitat

Des que vostè prengué possessió del càrrec ha maleït aquestes obres del tren, ha donat xifres sense mai aportar l’estudi detallat d’on sortien. Però com que s’agafa abans a un mentider que a un coix volem dir-li en primer lloc que vostè en seu parlamentaria dia 2 de novembre de 2011 digué que fruit del conveni ferroviari sols havien arribat 57,5 milions d’euros (pàg 387 de diari de sessions de dia 2 de novembre de 2011), ara resulta que, segons el defensor del poble són 80,5 milions. 17 milions de diferència, el 28.5% més. Si en aquestes dades s’equivoca o menteix que farà en dades més importants?

Però vostè, a banda de dir mentides a tort i a dret, el que no ha fet ha estat millorar la xarxa pública de transports. Ans al contrari, l’ha empitjorada. Ha llevant tota connexió coherent del bus llançadora amb el tren de Manacor. També li adjuntam el llistat d’horaris de bus per tal que pugui comprovar la deficient xarxa pública de mobilitat que tenim a la comarca de Llevant. Si a tot això li afegim uns preus prohibitius (Cala Rajada-Palma 12,5€, per exemple) veurà la dificultat de viure sense vehicle privat a qualsevol indret de la Comarca de Llevant.

Tot i això el convidam a que vengui a viure un mes a qualsevol indret de la Comarca sense disposar de vehicle privat. El convidam! Serà ben rebut i millor atès. Esperam que d’aquesta manera pugui comprovar les dificultats de mobilitat que tenim i que el tren no és cap caprici. O com vostè diu “capritxo”.

Li adjuntam els documents als que feim referència perquè vegi que no parlam per parlar sinó que ho argumentam

Artà, 4 de maig de 2013