inici

Cap Vermell

Convocatòria de ple extraordinari de l'Ajuntament de Capdepera.01/02/2013

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA (ILLES BALEARS)

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM:
12AG/13
DATA: DIVENDRES, dia 1/FEBRER/ 2013.
HORA: 20:00 h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.


 

 

ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ: 13/12/12

II.- EXP. NÚM.  202AG/2012: PRESA POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. CARMEN RIERA BARRANTES.

III.- EXP. NÚM. 203AG/2012: PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA SRA. CATALINA ISABEL LLABATA MAS

IV.- EXP.NÚM. INTER 2/2013: FIXACIÓ RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES.

 

V.- EXP. NÚM. INTER 1/2013: PRESSUPOST 2013.

Capdepera, 30 de gener de 2013.El Batle accidental,
Sebastià Sureda Rosselló

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar