Comunicat d’UCAP a través del seu nou portaveu Albert Llull.
"Per aquests motius, com a cap de l’agrupació no puc, ni dec, ni vull permetre que es perdi la nostra essència. I per tot això, UCAP, en un acte de responsabilitat absoluta, posant els interessos dels veïns davant de temes polítics, ha decidit renunciar als dos anys de batlia que ens atorga el pacte".
Benvolguts amics i amigues:

Com ja sabeu, a l’inici d’aquesta legislatura 2011-2015, UCAP va signar un pacte de govern amb el PSOE de Capdepera. En aquest pacte la batlia del nostre ajuntament quedava repartida dos anys per a cada partit, essent la batlia pel PSOE (Tomeu Alzina) els dos primers anys i per UCAP (Biel Torres) els dos darrers anys.
Com també ja sabeu durant el transcurs d’aquesta legislatura l’equip de govern ha tingut quatre baixes. Els dos caps de llista de cada partit i dos regidors més, un del PSOE i un altre d’UCAP.

Són moments difícils. Dia a dia, per gestionar l’ajuntament vivim situacions delicades ja que constantment hem de prendre decisions que en un altre context ni tan sols ens hauríem plantejat, de manera que dins de l’administració pública també patim tot allò que vosaltres veis, viviu i sentiu al carrer i al vostre voltant i que ve motivat per aquesta terrible crisi. Fins i tot, tenim companys que han vist ressentida considerablement la seva salut.

Arribats a aquest punt, com a actual nou portaveu d’UCAP i d’acord amb la nostra assemblea ens veim amb l’obligació de fer algunes reflexions:

· El nostre partit és un partit local i independent.
· Existeix una inestabilitat temporal però inevitable provocada per aquestes renúncies.
· Vivim immersos en una terrible crisi financera.
· Hauria d’assumir batlia sense haver estat el cap de llista.
· La classe política a dia d’avui viu en el descrèdit amb lluites de poder que marginen als ciutadans.
· I li pesi a qui li pesi, Ucap no existeix per fer estrictament política. Existeix per fer feina pel poble, en forma de política es clar (som un partit) però amb un fons ben diferent al que motiva als altres partits estatals i/o autonòmics.

Per aquests motius, com a cap de l’agrupació no puc, ni dec, ni vull permetre que es perdi la nostra essència. I per tot això, UCAP, en un acte de responsabilitat absoluta, posant els interessos dels veïns davant de temes polítics, ha decidit renunciar als dos anys de batlia que ens atorga el pacte.

Així doncs, entenem que l’estabilitat del govern de l’ajuntament és prioritària i actualment no hi ha lloc per a canvis de cadira que podrien suposar una inestabilitat que els ciutadans no mereixeu. La nostra confiança en la persona d’en Rafel és absoluta i pensam que funcionam com a un únic equip de govern, ben coordinat i sense fissures. No obstant, vull deixar molt clar que com a nou portaveu d’UCAP faré feina com a Tinent de Batle al costat del meu company i batle Rafel Fernández de forma prudent i responsable ja que aquest és un pacte entre dos partits. Me sento preparat per assumir les tasques que em toquen, si bé desitjaria que hagués estat en Biel Torres qui assumís la batlia tal i com havíem signat en el seu moment.

Vull acabar aclarint-vos un tema, tot i que sé que molts ja ho sabeu. Dia a dia, s’està demostrant que els partits estatals i autonòmics tenen altres motivacions més enllà de servir al ciutadà. Creim que la gent tard o d’hora entendrà que només amb propostes locals com la nostra, amb partits que no rebem ordres ni de Palma ni de Madrid, amb persones properes, arribarem a bon port. Com ja he dit anteriorment, li pesi a qui li pesi, la nostra raó d’existir és Capdepera. Les motivacions polítiques i les lluites d’interessos no són cosa nostra.

Quedant a la vostra disposició.

Unió per Capdepera UCAP / www.ucap.es
Albert Llull