"És evident la manca d’interès dels darrers responsables municipals de festes per aconseguir unes celebracions participatives i que il·lusionin els ciutadans, com sí que passa a altres municipis mallorquins."

 





 


Festes d'estiu.
En el darrer Ple vàrem demanar a la Regidora de Festes sobre la preparació de les festes de Sant Roc i Sant Bartomeu així com sobre la participació ciutadana en la seva organització. Com ja intuíem, la presència de ciutadans en la preparació de les festes va ser molt pobra, amb tan sols dues reunions de la Comissió de Festes, la primera celebrada ben entrat el mes de juny i a un escàs mes i mig del seu inici.

 

En resposta a algunes preguntes de PSM-Entesa, la regidora va dir, si no ho vàrem entendre malament, que no es va fer cap concert amb grups joves de pop i rock del poble perquè aquests no s’havien oferit -una excusa pobra en la nostra opinió- i perquè a més després de la Nit de Foc ja hi havia programada una festa d’escuma. Per cert, de festa d’escuma ja n’hi havia hagut una a Cala Rajada amb motiu de les festes de Sant Roc perquè, en opinió de l’equip de govern, les preferències dels joves han canviat amb els anys i avui en dia s’estimen més una festa d’escuma que un concurs d’artefactes marins o curses de velomars -per posar alguns exemples-. PSM-Entesa no pot estar més en desacord amb aquesta afirmació i en la imatge que es té del nostre jovent. Entenem que l’organització de tantes festes d’escuma obeeix a la simple idea de no complicar-se la vida i de fer allò que comporti menys feines i maldecaps. Res hagués costat organitzar una vetlada musical amb gent jove del poble en acabar la Nit de Foc. Pel que fa a la supressió de les curses de cavalls se'ns va dir que havia estat una decisió presa per tot l'equip de govern, sense cap altra explicació ni justificació.

 

És evident la manca d’interès dels darrers responsables municipals de festes per aconseguir unes celebracions participatives i que il·lusionin els ciutadans, com sí que passa a altres municipis mallorquins. El més cert és que molts de sectors dels notre poble no han trobat cap activitat adequada a la seva edat o als seus interessos. El model de festes que s’havia aconseguit implantar en els anys 90, amb molts d’actes populars, barats i per a tots els públics, s’està esvaint any rere any i creim que es deu a la incapacitat dels responsables municipals per ser imaginatius i per aconseguir implicar els distints sectors de la societat en la seva organització, sobretot els joves. Com vàrem dir en el Ple, no basta fer una convidada i esperar a que la gent comparegui. És necessari que des de la regidoria se surti a camí a la gent i se la motivi.

 

En qualsevol cas, pareix que els models de festes populars que tenen el PSM-Entesa i el PSOE de Capdepera són, a dia d'avui, bastant diferents. Amb un perill afegit: l'equip de govern, que no admet crítiques de cap mena, ens va deixar amb la sensació d'estar molt satisfets de les festes que han organitzat, amb la regidora Corraliza posant en dubte que hi hagi molta gent que troba que han estat un desastre, com nosaltres afirmàrem. Es veu que l'autocrítica és un exercici que no passa pel programa d'activitats dels actuals responsables municipals.

 

Eliminació de la paga extra de Nadal de l’equip de govern i oposició.
En el mateix Ple es va acordar, amb el vot favorable de PSM-Entesa, la supressió de la paga extra de Nadal dels membres de l’equip de govern així com la reducció d’un 7'5% de les dietes que cobren els membres de l’oposició per assistir als plens i a les comissions informatives. Aquesta decisió és lògica i normal després que els treballadors públics de l'Ajuntament veiessin també eliminada la seva paga de Nadal.

 

On es va abstenir PSM-Entesa va ser en la proposta del Partit Popular per a rebaixar fins a un 10% el sou dels membres de l’equip de govern, vot coherent amb el que hem vengut defensant des que va començar la legislatura: el problema més important de l’equip de govern no són els sous que cobren sinó la quantitat de regidors que tenen una dedicació molt per damunt de la realment necessària.

 

Desmantellament oferta educacita i esportiva.
Estam assistint al desmantellament de la pràctica totalitat d’activitats que fins ara venien oferint els serveis d’Educació -Escola d'Adults-, d'Esports i de Festes i Fires -quasi totes externalitzades o a càrrec d’altres entitats- excepte les festes de Sant Roc i Sant Bartomeu. En conseqüència, si les activitats que organitza l’Ajuntament es redueixen de forma tan dràstica, és obvi que la dedicació dels regidors responsables ha de sofrir una reducció semblant. No hem de dir a l’equip de govern com ha de reorganitzar les competències i dedicacions dels seus regidors, però és evident que a dia d’avui bastarien el Batle més 4 o 5 regidors per dur endavant totes les tasques.

 

Balsa Son Jaumell.
En el mateix Ple ens vàrem interessar també per la situació de la balsa de rec de Son Jaumell -encara inactiva- i de l'estat dels camins fets mal bé amb motiu de la seva construcció; així com per l’actuació de la Policia Local en la detenció del ciutadà senegalès Djibrill Sall.

 

PSM-Entesa  de Capdepera i Cala Rajada