Motius per a demanar la dimissió o la rectificacióNosaltres, des d'ES Grup, sóm totalment conscients que estam en crisi econòmica. Ara bé, duim un any senser de desacerts a aquesta àrea. Primer se pujen tots els preus públics (ja vam avisar que hi hauria un reducció considerable en el nombre d’inscripcions, com així ha estat)  per acabar llevant les activitats, moltes d’elles rentables, com per exemple salut, esport i recreació, aerobic, etc…Hem passat d’una àrea que organitzava 23 activitats a passar a organitzar-ne 6.  Per tant, com vaig dir a la comissió informativa del dijous, si s’han eliminat activitats ha estat per voluntat política, no pel déficit que ocasiona. S'ens posa d’excusa que les faran altres organismes, com per exemple l’Escolar o el club d’atletisme. Però no s’ha signat cap conveni. El cert i segur és que l’àrea d’esports de l’Ajuntament de Capdepera s’ha carregat amb un any tota la feina feta des de l’any 1997. I jo deman: Per organitzar tres activitats, que suposaran segons el fulletó 390 hores de feina més ,i serem generossos, un 10 % més per la seva preparació ens surten 429 hores que, dividides entre els vuit messos que té el curs, surten a 54 hores al més. Per tant, ara tindrem molt més dèficit que abans, sense fer cap activitat. A l’estiu, algunes activitats s’han tingut que anular simplement pel cost econòmic que representaven.

SUPOST 1
activitats)
SUPOST 2
(activitats)
Hores cursos

390

Hores cursos

390,00

Hores preparació
(10%)

39

Hores preparació
(10%)

39,00

TOTAL HORES
cursos

429

TOTAL HORES
cursos

429,00

Hores setmanals *
monitor
37,5 Mesos activitat

8,00

Total setmanes
feina

11,44

Hores mensuals

53,63

Empleats

2

Empleats

2,00

Setmanes cadascun

5,72

Hores mensuals *
monitor

26,81

=messos cadascun

1,43

Hores per normativa

150,00

Messos activitat

8

Diferencia hores
mensual * monitor
-123,19
Diferencia messos

-6,57

Això sense contar la dedicació del técnic d’esports.

El manteniment de les instal•lacions és totalment nul. S’oferta atletisme com activitat i ja no basta que la pista estigui feta un desastre, sino que a més, s’ha retirat els rails del costat que marcaven tota la pista, necesàries per a desenvolupar l’activitat. La cuberta del polisportiu té goteres, però tampoc no s’ha previst arreglar-la enguany. I com hem sentit a la primera pregunta, tampoc està previst reposar la fibra de coco. La pista multisportiva que hi ha vora l’institut no té cap tipus de manteniment i, a més, si algú la vol emprar en acabar la feina, es a dir, el vespre, ho ha de sol•licitar, etc eliminant així cap tipus de concentració espontània dels nostres joves, al voltant a l’esport.  S’ha fet una política totalment d’esquena a les necessitats dels ciutadans, pujant els preus desmesuradament en época de crisi econòmica, que com hem pogut veure a l’estiu, les inscripcions han baixat al 40 %. Ara, per no tenir el fracàs a l’hivern, el que se fa és eliminar les activitats, (ja que no sou capaços de aplicar els preus abusius que vareu aprovar), amb l’acomiadament de alguns empleats municipals amb la categoria de fixe discontinu, sense tenir en compte cap altra paràmetre que no sia el carregar-se l’àrea d’esports per a un temps no molt llunyà, donar-ho a l’empresa privada. Idò, per això, com hem pogut veure i per a nosaltres queda demostrat,  no fa falta un regidor per aquest volum de feina o per dos o tres cops a l’any anar a donar els trofeus i sortir a la foto. Jo, i ell ho sap, me consider company seu, tant a dins la política com a fora d’ella, li puc agrair que hagui tengut la valentia de presentar-se com a regidor per a fer feina pel seu poble, però això no m’ha de impedir que faci la meva feina de portaveu de Es Grup i li digui el que pensam. I el que pensam és que s’ha de plantejar seriosament la trajectòria que ha duit l’àrea d’esports aquest any de govern, (com he dit, un retrocés de gairebé quinze anys) i li demanam que abans de que sigui massa tard per l’esport municipal i local, pel be del seu poble, o be que deixi el seu lloc a un altre o, si no ho considera així, que rectifiqui la seva política esportiva.


Mateu  Melis
Portaveu d'Es Grup