Les serps de Capdepera

La passada setmana, un grup d’experts en ofidis del COFIB va tenir a bé venir a Capdepera per a il·lustrar-nos sobre aquests bells animals. Ens van incitar, simplement, a conviure amb les serps. Bé, perfecte. Tanmateix, em fa la impressió que el que no saben aquests tècnics en la matèria és que ja fa molt de temps que convivim amb rèptils. Fa lustres que els escurçons i altres tipus de serps poden es poden trobar a la Casa Consistorial del municipi. Gran part d'aquests éssers bífids es reuneixen setmanalment per a escopir-se el verí a la cara i atacar el niu dels seus rivals per a engrandir-se, sense saber que el seu niu pot ser atacat d'igual forma per a devorar els seus ous. Igual que bèsties, cap respecta l'àmbit privat, deixant al marge les preocupacions reals del poble.

Sens dubte, el consistori ennobleix el regne animal, donada la seva actitud tan mesquina. Va sorprendre que a l'hora de mostrar instantànies de les espècies que pul·lulen per la demarcació no aparegués la fotografia de cap roí polític en actiu. Don per fet que no hauria sorprès cap dels assistents.

Capdepera reclama amb urgència un govern. Poc importa el partit, a hores d'ara. Només volem algú que prengui les regnes del poble de manera ferma. On s'ha vist un govern que depengui de l'oposició? Entre els ofidis? Potser sigui el cas...

Paolo Zerbato Cano
Cala Rajada