No seria molt més bo de fer picar les pedres, rebaixar la seva altura i a partir d’aquí mirar si l’arena que hi ha dins la mateixa platja és suficient per a la seva regeneració?


Vull expressar la meva opinió sobre la platja de cala Agulla i la seva "regeneració".

Vaig començar a fer feina a la platja ja fa 36 anys, en el bar que hi havia al final de tot, el que estava mes a prop dels pins de ses Vegues. El duien en Mateu Gili i n’Antònia de can Patilla, la meva feina, al final del dia, era recollir les botelles que els clients anaven deixant arreu, per tota la zona, i el record que en tenc és que l’arena, per segons quines parts, brillava per la seva absència. Encara hi havia el filat de ferro que separava la part de can March (privada) i la de can Patilla. Allà hi havia planeres de roca amb cocons d´arena, però no arena pertot. Els esculls que actu alment es veuen també estaven a la vista, i davant el bar d’enmig, regentat per l’amo en Pep "Llissa" i la  seva família, també hi havia esculls que el separaven de l’altre bar que estava al principi de la platja.

La diferència que hi ha actualment és la sobreocupació. En el temps de què jo parl, la distància que hi havia entre las persones que prenien el sol era de metres, però actualment només és de centímetres. Un exemple: l’amo en Joan de Lloveta feia puu a la vorera de la mar sempre que podia, hi passava dies, hi dormia, tenia tots els ormeigs allà mateix (boverons  senalles, canyes de pescar...) i tot plegat ocupava més espai que el mateix bar. Idò mai va fer nosa a ningú, ja que si una cosa sobrava era lloc. Avui en dia seria desallotjat per Costes per ocupació il·legal d’espai públic.


Arena, a cala Agulla, actualment n’hi més que mai. El problema és que no està allà on la gent vol. A la zona dels banys, devora l’aparcament, jo hi deixava la bicicleta, dins un fondal de més de 3 metres que actualment està ple d’arena. El pontet que duia als xalets es va esbaldregar perquè l’aigua no va poder sortir, ja que l’arena tapava els ulls del pontet.


Ara es vol tornar dur arena amb vaixell per tapar  les pedres, però la gent més intel·ligent que jo sap que si posen arena per damunt les pedres és una qüestió de temps que, per la pluja, el pas de les persones o el vent, l’arena se’n vagi cap al nivell mes baix, a no ser que vulguin augmentar l’arena fins al nivell de les pedres. Tot és possible dins Costes. No seria molt més bo de fer picar les pedres, rebaixar la seva altura i a partir d’aquí mirar si l’arena que hi ha dins la mateixa platja és suficient per a la seva regeneració? O hauria de ser malpensat i veure altres interessos darrere el transport d’arena amb vaixell? Hi ha molts de "tècnics per fer estudis seriosos" i si ha de ser per estudis, que se’n facin! Però les coses senzilles moltes de vegades les complicam per fer veure que el món no pot viure sense la visió superior de segons quins polítics.


Esperant haver pogut donar un poc de llum, adéu siau,

 

Joan Terrassa Lliteras