Nosaltres aprofitarem aquest plenari extraordinari per donar a conèixer la nostra opinió i la nostra postura davant els fets que succeiren desgraciadament el passat 16 de desembre. Abans, però, vull fer un parell de consideracions per centrar el debat que ens ocupa en l’àmbit polític, deixant de banda les possibles repercusions penals, que no ens toca a nosaltres decidir, si realment creim en la democràcia i amb els instruments de l’Estat de dret.

També, perquè quedi constància, ja vaig informar al Sr. Batle que ES GRUP no faríem declaracions fins que haguessin passat les festes de Nadal, per respecte i solidaritat amb els afectats, i perquè també pensam que tota aquesta repercussió mediàtica que ha ocasionat no és gens bona per al municipi. S’han de depurar responsabilitats, (repetesc, sempre xerr de la vessant política), però els gabellins estam suficientment capacitats per pensar i per decidir el millor per als nostres ciutadans i sobretot per evitar que fets com aquests no es tornin a produir.  

Primer.-
Nosaltres no estam gens d’acord amb les manifestacions del Sr. Gallego, portaveu d’UCAP-UM quan diu que la responsabilitat és de tots els regidors de l’Ajuntament. Nosaltres com a partit a l’oposició no tenim potestat per governar. Qui té la potestat  i la responsabilitat de governar, l’obligació d’aplicar la normativa vigent,  és únicament i exclusivament  l’equip de govern, que a més té tots els instruments al seu abast necessaris i suficients per fer-ho. Aquestes declaracions les considerem totalment fora de lloc, no sabem si amb clar objectiu de distreure l’opinió pública. L’oposició no pot signar decrets, ni participa a les juntes de govern, que són les que atorguen les llicències d’obres. Nosaltres no hi participam. 
 

Segon.-
Estam d’acord amb les manifestacions del Sr. Gallego en les que afirma que aquesta desgràcia hagués pogut passar a qualsevol. Certament és així, però fent complir la normativa vigent en matèria d’urbanisme tal vegada s’hagués pogut evitar. Si l’equip de govern hagués complert amb les seves obligacions, avui no estaríem celebrant aquest plenari tan desagradable per a mi i, m’atrevesc a dir que per a tots els que seim a aquesta taula. No és agradable venir aquí i denunciar els fets sabent les fatals conseqüències que va tenir, però com a partit a l’oposició tenim l’obligació de fer-ho. Si no, evidentment, no estaríem complint amb la feina que ens ha tocat desenvolupar a aquesta legislatura.
 

Tercer.-
 Rebutjam les declaracions aparegudes a la premsa demanant presó per el Batle, entès per nosaltres com una mena de linxament. El cas està en mans de la justícia, que serà l’encarregada de depurar responsabilitats administratives o penals en cas que n’hi hagi. A nosaltres ens toca la part política. Lamentam en tot cas les desafortunades declaracions, pocs moments després del succés, del Sr. Batle, que segurament varen tenir l’efecte contrari del que pretenia: crispar encara més els ànims en un moment en què tothom demanava a crits culpar a algú.
 

Quart.-
 No vull entrar en detall de com s’ha tramitat l’expedient. Tanmateix el mal ja està fet. El que està clar és que no s’ha tramitat com toca. Ja ho vaig advertir en altres plenaris en què vaig criticar la deixadesa en moltes tasques de l’equip de govern. 
 

Concloent.-  
Pensam que algú ha d’assumir les responsabilitats politiques que pertoquen a la mala gestió i tramitació d’aquest expedient, independentment  que això no vol dir que les oblidem, de les conseqüències que hagi produït. Pensam així mateix que hi ha hagut omissió de les responsabilitats que el càrrec de governant duu annexades.
 El que ha passat és greu, molt greu.  Ara bé: Al plenari de 02.10.2007 vaig demanar al Sr. Batle un compromís per dir-me la tasca dels regidors que formen l’equip de govern, o, si s’hi hagués negat, a demanar al plenari a cadascun d’ells quina és la seva tasca. Idò bé, el Sr. Batle em contestà per escrit a una comissió d’interior, el 31.10.2007 (punt nº 3 de l’ordre del dia) i que llegesc literalment “La principal i bàsica eina de feina que utilitzarem serà la transversalitat entre les diferents àrees”; això surt al paràgraf 3r. Al final, com a cloenda, recalca, i cit literalment: “ El fet per damunt de tot que li vull puntualitzar és aquest treball de transversalitat entre àrees i, treball en equip. Molt atentament, Tomeu Alzina Batle. No podem dir que sabem a ciència certa quina transversalitat hi havia a l’àrea d’urbanisme. Tal vegada ho haurà d’explicar l’equip de govern, a la que conseqüentment hi hauria altres persones políticament responsables. Cada qual amb la seva consciència. Del que sí tenim constància és d’altres regidors i regidores que han atès a ciutadans com si fossin els delegats d’urbanisme, per altra banda normal si realment hi ha hagut transversalitat, com signà el Batle el 31.10.2007. Supòs que al pacte que subscrivíreu hi devia figurar, almanco verbalment…  

Per tant, per al bon funcionament de la democràcia, perquè el ciutadà vegi responsabilitat en la classe política, pel bon nom de la institució, per ètica i dignitat política, creim que hem de demanar la dimissió del senyor regidor d’Urbanisme i de tots els membres que transversalment prenien decisions en aquesta àrea.
 
Fins aquí el que pensam sobre la tramitació dels expedients en qüestió. 

Quant  a la moció de reprovació presentada pel PP, ens reafirmam en el que he dit a l’inici de la meva intervenció. Nosaltres només centram el debat en l’àmbit polític. Fins ara hem parlat de persones que ocupen càrrecs de responsabilitat. A partir d’ara, parlaré de partits. Ha estat la decisió més discutida al nostre partit des de la seva fundació, i hem arribat a una qüestió, que és la que ha decidit el sentit del nostre vot: Què li convé a Capdepera a partir d’aquest moment? En primer lloc, un govern estable. Malgrat saber la destitució de les senyores regidores d’EU-EV,  el fet que estigui en minoria, no significa que no sigui estable.  Un govern que desterri la crispació i la confrontació, afavorint un clima de diàleg i de superació davant les adversitats. Això encara està per fer. Un govern que acabi els projectes que tenen començats. No seria de rebut per al poble de Capdepera que, per les batalletes dels polítics, tot quedàs aturat. Els que hem governat sabem de la dificultat de realitzar els projectes, i que sempre duren molt més del que es considera normal.  Hem pogut veure a nivell nacional com un canvi de govern; em referesc a quan va entrar el govern Zapatero, que va aturar el conveni de carreteres amb govern del Sr. Mates, o, anteriorment, quan Aznar també va minvar el finançament al Pacte de Progré… Els perjudicats, (sense entrar en discussions d’ideals polítics) foren els ciutadans de les Illes Balears. Per tant, creim que no podem jugar  amb les inversions promeses que vénen d’altres institucions, i a meitat de legislatura no és un bon moment per fer aquests canvis que podríem considerar almanco com a arriscats.  

Referint-me únicament i exclusivament als responsables polítics (l’equip de govern) del que va ocórrer el passat 16.12, ha de ser el mateix equip de govern el que esmeni, i faci tot el possible perquè el que ha succeït no torni a passar mai més. Vosaltres heu viscut més de prop totes les conseqüències d’una errada burocràtica. Per tant, sou vosaltres (si hi ha dimissions, els vostres partits) els que ara teniu la responsabilitat de que aquests fets no tornin a succeir. Com no podia ser d’un altra manera, m’he de referir a la postura d’EU-EV, que, quan ha estat l’hora de mantenir la unitat, el suport i el recolzament a l’equip de govern, l’ha deixat a l’estacada, demostrant clarament que no es pot comptar amb ells a l’hora de governar. Els bons mariners es veuen quan hi ha estropeig, no quan tot és bonança. Deixar de remar i saltar al bot salvavides quan més fort bufa el vent en contra, demostra manca de valentia política davant les adversitats. Creim que, abans de qualsevol profit polític, hi ha el compromís, no amb els companys de govern, sinó amb els ciutadans de Capdepera, que ens han posat aquí on  seim en aquest moment, i esperen de nosaltres que donem la talla sobretot en els moments difícils.


Dit això, fins el dia 31.12,08, el nostre vot era favorable a la reprovació de l’equip de govern, ja que com he dit, els fets són greus, molt greus. Després de la destitució d’EU-EV, i considerant que votaran a favor de la reprovació, tot i que no és vinculant, per coherència a les nostres idees que fugen de qualsevol radicalisme, hipocresia i demagògies politiques, i per la idea que he exposat a l’inici, que no és altra que mirar pel futur de Capdepera (sempre en el vessant polític) fins a les properes eleccions municipals, no votarem a favor de la reprovació a l’equip de govern, (ja hem demanat responsabilitats polítiques i creim que ha de ser el mateix equip de govern que decideixi d’acord amb la seva consciència i honor, que és la promesa que feim a la presa de possessió del càrrec) ni tampoc votarem en contra perquè no formam part d’aquest equip de govern, i per tant tampoc de les seves responsabilitats. Ens abstindrem, d’una manera que consideram responsable i que hem meditat i raonat molt, no com una abstenció per no banyar-nos i eludir responsabilitats, sinó sobreposant als tràgics successos ocorreguts, l’estabilitat i la tranquil·litat política a l’Ajuntament de Capdepera. 


Això sí, exigim al govern municipal que cerqui de manera urgent i prioritària una solució per a l’hotel. Ja sabem que està precintat, però també sabem que la imatge que dóna damunt la platja no és del tot recomanable per a un municipi que viu del turisme.