Cap Vermell agraeix a l’associació Festes del Carme l’excel·lent i acurada organització de la presentació del llibre "Mirant el silenci" de Jaume Fuster.
Dimarts 5 de juliol tengué lloc la presentació del que, possiblement, serà el llibre d’aquest estiu: “Mirant el silenci” de Jaume Fuster. Gairebé 100 llibres venuts. Com bé heu pogut comprovar, tant les 150 persones que assistireu o les més de 1000 que ho seguireu (en directe o diferit) per les xarxes socials, i tal com hem destacat a les cròniques, fou un acte impecable covidenoument i culturalment parlant. Es mantengueren tots els protocols sanitaris i es gaudí d’un acte encisador. 

Res de tot això hagués estat possible sense la implicació directa de tots i cada un dels membres de l’associació Festes de Carme que a més d’oferir-nos aixopluc dins les festes en una organització exemplar, hi posaren la música i els beures.

Gràcies per fer les coses fàcils. Gràcies per recolzar una presentació com aquesta. Gràcies pel vostre altruïsme  per marcar una línea d'actes festius des de la responsabilitat i la humilitat. 

I, evidentment, per mostrar cada dia els valors pels quals us atorgàrem el PREMI CAP VERMELL 2020: "Primer, perquè han mantingut la relació amb la mar i la cultura marinera passada i present. En segon lloc, per haver reivindicat i protegit la festa popular; oberta a tothom, participativa i gratuïta. Finalment ,  per haver manifestat, any rere any, la ferma voluntat de ser i de fer poble".

Esperam poder colaborar plegats molts d'anys en futures iniciatives que facin de Capdepera un municipi amb seny i de seny a través de la bauxa.

Gràcies! de tot cor!