PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
del 10 al 24 de Juliol

DISSABTE DIA 2 D'AGOST ELECCIÓ DE LA NOVA JUNTA

Oferim 4 anys de contracte
sense sou, dedicació exclusiva
estar disposat tot el dia
i garantim hores extres a les festes

Tots els interessats demanar per
Miquel Ferrer al Club de 17 a 19 h.