Ja fa 13 anys que podem gaudir d’una fira a Capdepera. Una fira que va començar per commemorar un esdeveniment històric del nostre poble i que, veient la bona acollida i l’engrescament de tots els gabellins, s’ha anat consolidant com una festa indispensable a Capdepera, la qual visita gent d’arreu de Mallorca.

Tots som conscients que a Capdepera costa molt que la gent participi de les activitats que es duen a terme, i a mi em va sorprendre positivament que tothom se sentís tant una festa de la qual en podem estar ben orgullosos.

Ara bé, els darrers anys he anat veient (no per part dels veïnats, que continuen participant activament) que va decaient l’interès perquè la festa continuï i perquè tots puguem gaudir d’uns dies i uns vespres plens de gresca entre amics i veïnats del nostre poble i dels pobles del voltant.

No sé per quin motiu quan una cosa agrada i funciona no es pot continuar organitzant amb ganes i esforç perquè tothom estigui content.

Hem de tenir en compte que aquesta fira dóna una imatge, un prestigi i un nom a Capdepera i que tots ens n’aprofitam; als comerciants, restauradors, hotelers… els reporta uns beneficis durant un cap de setmana i una promoció del nostre municipi per a tot l’any.

Els veïns de Capdepera gaudim de veure el poble ple de trull i festa i vivim el mercat intensament, de divendres a diumenge. I doncs, si és així, per què des de l’Ajuntament no podem posar ganes perquè això segueixi igual?

Intentem que els comerciants que vénen al mercat es trobin a gust i puguin fer unes bones vendes, sense taxes abusives i amb la plena col·laboració dels responsables.

Per què no donam més importància a les activitats dins el Castell? És la imatge del nostre poble i el que dóna sentit al Mercat Medieval. Per què no ho aprofitam?

Els artesans també donaven sentit a aquesta festa i pràcticament han desaparegut, i les demostracions dels mestres del vidre, marès, ferro… eren ben interessants. I el falconer i els cavallers passejant arreu del poble?

I per què s’ha de tancar el mercat a la una del nit si la gent vol seguir la festa i els que duen les paradetes poden fer una bona caixa? És necessari apagar els llums dels carrers del centre, generant amb això únicament inseguretat?

Algú em va comentar que hi havia hagut queixes perquè s’havia convertit en una festa de vespre. I què? De vespre i de dia. Durant tot el dia veig gent pel mercat, i molta, i crec que cada un l’ha de viure de la manera que vulgui, hi ha d’haver cabuda per a tot: anant a voltejar i comprar amb la família, infants i grans, o anant amb els amics a menjar, beure i fer dues rialles.

Per què a Cala Rajada durant tot l’estiu els turistes poden fer tot tipus de desbarats i pareix que a les autoritats competents no els importa? Per què dos vespres de festa i trull dels joves i no tan joves del municipi no els podem suportar?

No tenc coneixement que durant els dies de mercat s’hagin produït conflictes als punts que es mantenien oberts fins més tard, com els desastres que es veuen qualsevol vespre dels mesos d’estiu per Cala Rajada per part dels “cívics” turistes que guaudeixen de les seves vacances.

Crec que no és tan difícil deixar gaudir d’una festa tan arrelada al nostre poble i que tothom estigui content.

Intentem que aquest dies d’esbarjo i alegria segueixin essent una data assenyalada al nostre calendari, sense que ningú se senti ofès, i que no decaigui la festa, perquè ja que hem aconseguit que la gent s’engresqui ara no és moment de deixar-ho perdre.

Si el Mercat Medieval ha de morir d’èxit, que hi mori, però no el matem.

Marga Bisquerra