Un lector s'ha posat en contacte amb Cap Vermell per donar a conèixer el mal estat de les rajoles de les voreres, a l'entrada de l'EROSKi de Cala Rajada.Concretament l'esmentat lector ens diu que l'altre dia va veure com una senyora, turista per a més dades, va
travelar amb les rajoles rompudes. Aquestes ja fa temps que estan rompudes i demana que l'ajuntament les adobi.

Queda dit