Hem recollit aquestes dues belles imatges de Margalida Bover i José J López però en circulen moltíssimes. Certament vivim en un paratge privilegiat.