Les voreres dels carrer de vegades es tranformen en autèntiques trampes. Com és el cas d'aqustes tapadores de telefònica del carrer Magallanes (prop del creuer del carrer Tritons)  que tenen un ferro aixecat apunt perquè qualque despistat deixi el peu o traveli i caigui en terra.Aqustes empreses que ocupen la via pública amb arquetes, cablejat, pals, caixes ... al manco haurien de vetllar per que estiguin en bones condicions i no suposin un perill pels vianants. I si no, des de l'ajuntament l'haurien de cridat l'atenció amb una bona multa.