Un dels elements característics dels carrers de les distintes poblacions són els cartells indicatius dels noms. Atenent a l'època n'hi ha de tota mida i materials. En el nostre municipi se decidí canviar tots els rètols antics pels altres fets de ralojes pintades, alhora que se normalitzaven els noms. En molts de carrer encara podem trobar els dos models.

Però aquestes rajoles de tant en tant cauen o reben un cop i necessiten ser reposades. Però aquest maleït manteniment no arriba puntualment...Però també trobam molts de carrers amb rètols que els manca un peça, o no tenen, o han estat col·locats per un particular al seu gust. Aquí teniu algunes mostres d'això que parlem:I encara n'hi ha més...