Antoni Flaquer “Coix”
A la foto veim tres germans Climent arrossegant el cul per damunt el moll, adobant xarxes.

Ells són en Tomeu Climent, en Miquel Climent i en Jeroni Climent, de famílies senzilles però treballadores.

Una temporada, el moll de Cala Rajada va tenir 12 barques de bou que, quan sortien a pescar, feien una tirada de quatre hores i cada vegada canviaven de bou.

Cada barca de bou donava per a un armador i un ajudant, com a mínim.

Las xarxes eren de cànyum o de fil poc resistent, que necessitaven tenyir, eixugar i molts d'adobs.

A mitja anit, a l'arribada de las barques de bou al moll, els armadors recollien las xarxes que las barques havien utilitzat i embarcaven les adobades.

A la sortida de sol del dia següent, els armadors estenien les xarxes per a eixugar i adobar.

Les 12 barques de bou utilitzaven unes 24 xarxes que necessitaven tot el moll davant i darrere el tenyidor.

L'encarregat del moll, en Miquel Cinto, es preocupava que no hi aparcàs cap auto i que hi hagués una bona harmonia entre els mariners.

A més hi havia les xarxes de las barques petites o llaüts.