El cristall de l'aturada de bus situada just davant del Lild, a l'autovia Joan Carles I, va aparèixer romput en milers de bocins. No en sabem la causa, però podria ser que el vidre caigués a causa d'un impacte a l'estructura i que esclatàs. El vidre romput és el situat a la part posterior de la marquesina i a primera vista no es veu el punt d'impacte a l'estructura metàl·lica. Davant la marquesina hi havia restes d'un altre vidre també fet miques.Les imatges són del dijous 31 de gener.