De comunió

No tenim la certesa que la imatge hagi estat presa l’any 1969 o el 1970, però sí sabem que va ser a la comunió de n’Esperança Llabrès a Son Servera, qui ha estat qui ens ha proporcionat la fotografia.

En la festa hi havia una taula formada per familiars de Capdepera: Maria Terrassa Servera “de na Maians”, Juanito Huertas Ladaria, Pep Terrassa Flaquer “de na Maians” i na Bàrbara Femenies Huertas “Tanjona”.