Mossèn Miquel Mulet, nou arxiprest de la comarca de Llevant
Ja informà aquesta revista, el passat mes de maig, que el prevere Antoni Amorós, de Cala Rajada, havia estat nomenat pel Bisbe nou Vicari Episcopal d’Assumptes Econòmics i Ecònom Diocesà. Fins aleshores, havia exercit el càrrec d’ecònom de la parròquia d’Artà i d’arxiprest de la comarca de Llevant.

 En haver quedat vacants aquests dos càrrecs, i per a exercir com a nou arxiprest, el Bisbe ha designat el rector de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada, mossèn Miquel Mulet. Com diguérem en el seu moment, aquest lloc té per funció coordinar el treball de les parròquies i intentar unir esforços per a bé de les persones i la bona marxa de les comunitats parroquials. Tasques totes elles per a les quals desitjam al nostre ecònom tots els encerts del món. Que sigui enhorabona.