I ara el cartell...


Procurant, com sempre, arribar als nostres lectors amb tota puntualitat, aquí us oferim ja el cartell de la IX Mostra de la Llampuga, ara ja cap de setmana del peix fresc. Tot un seguit d'actes bàsicament gatronòmics que, d'any en any, assoleixen una major acceptació entre la gent del poble i els visitants que, d'alguna manera, han conegut Cala Rajada gràcies a la llampuga. Ara tot és espera que la llampuga no manqui i que el temps acompanyi.