Comencen les obres a la piscina municipal i els voltants

   La piscina municipal du camí de sortir al llibre "Guinness", com l'edifici públic que més temps s'ha torbat a posar-se en funcionament des de la seva construcció. Ara, sense haver-se inaugurat, és objecte d'una important inversió. Els nostres lectors recordaran que, en el llistat d'obres del Pla E, hi havia tres actuacions a la zona esportiva d'Es Figueral. Concretament, eren:

   - Projecte d'adequació i millora del complex esportiu Es Figueral: l’objectiu de les obres projectades és adequar la zona esportiva a l’aire lliurel, creant una gran zona d’aparcament, donant accés a persones amb mobilitat reduïda per mitjà d’una rampa, suprimint barreres arquitectòniques i creant un nou passeig peatonal adjacent a l’aparcament encaminat a millorar la seguretat vial. 242.331,47 €
   - Porjecte d'adequació i millora de l’edifici d’ús esportiu per a la instal·lació d’un gimnàs en el centre esportiu: dins la piscina coberta municipal es realitzaran obres a la sala de la planta superior per a adequar-la com a gimnàs. Les obres es refereixen bàsicament a  enguixar i pintar les parets i a fer un fals sostre, posar parquet i instal·lació d’una cadira-ascensor per a persones amb mobilitat reduïda. Es preveu la instal·lació elèctrica i la climatització. 178.036,55
   - Construcció d’un centre de mesures per a l’eficiència energètica del centre esportiu Es Figueral: l’objecte de les obres presentades és alimentar la nova piscina municipal amb subministrament elèctric adequat i rebaixar el consum de la resta d’instal·lacions (poliesportiu i camp de futbol). 173.238,99 €

  
 
   Aquestes obres es troben en fasse d'execució. El que no sabem és quan se posarà en marxa la piscina per a ús dels futurs usuaris. Esperam no haver de continuar per molt de temps més amb una pisicina preciosa, amb uns voltants ben endreçats i energèticament eficient... però tancada.