El taller de Llengua, comentà la situació sociolingüística  de Capdepera

Image

   El passat 28 de setembre es va dur a terme, a la sala polivalent del teatre, un Taller per la llengua que comptà amb una desena d’assistents, organitzat per la Direcció Insular de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Capdepera, i impartit pel Grup Blanquerna.
   La sessió, adreçada a la població en general, va combinar l’explicació d’alguns conceptes sociolingüístics i estadístics introductoris, com ara les llengües més parlades al món, el paper d’aquestes llengües dins la globalització, la diversitat lingüística com a reflex de diversitat cultural, llengües de poder i llengües minoritzades, etc, per extrapolar-los amb exemples pràctics de la nostra realitat insular o d’un municipi turístic com Capdepera, amb un mapa sociolingüístic ric, però amb unes llengües clarament dominants dins l’àmbit socioeconòmic.   La sessió va permetre fer una mica d’autoanàlisi de les llengües que hom coneix, com les usa i amb relació a quines situacions les usa; en quins casos s’ha trobat en situacions de conflicte lingüístic i quines estratègies es poden utilitzar per minvar aquestes situacions fent del català una llengua d’acollida i de pont entre les cultures que viuen a Capdepera.
   Els assistents van comentar que serien necessaris més tallers lingüístics, especialment adreçats a nouvinguts. També comentaren que els agradaria fer un segon Taller per la llengua, donat que sortiren molts temes sobre la taula que per manca de temps no es van poder tractar.


SAL
Capdepera