L'Associació Hotelera
  lamenta l'apujada de l'IBI
En una nota remesa per l’Associació Hotelera de Capdepera, aquest col·lectiu lamenta l’apujada de l’IBI implantada per l’Ajuntament de Capdepera, i que el president Joan Massanet va qualificar de desproporcionada i abusiva.

 

El senyor Massanet digué que “resulta vergonyós que l’Ajuntament, oblidant que les empreses hoteleres són una de les principals fonts de treball i riquesa de Capdepera, i obviant les dificultats per què ara passen, hagi optat per una via de finançament del dèficit que consideram, com a mínim, abusiva”.

 

Continuant amb les seves argumentacions, el president de l’Associació va afegir que “el Consistori municipal, lluny de consultar prèviament els sectors més afectats i d’interessar-se per l’abast i repercussions que aquesta important mesura podria tenir per al sector, no n’ha tengut prou d’aplicar una apujada generalitzada a tots els establiments hotelers, sinó que a més aplicarà un càstig a 28 immobles per tal que hagin de pagar una tributació 18 vegades superior a la resta d’immobles destinats a allotjaments; és a dir, que un 10% d’immobles amb major valor cadastral pagarà una quota de 0’85%, mentre que per als altres el gravamen serà del 0’65%”

 

Per acabar, Joan Massanet expressà que “els hotelers ens trobam en una indefensió absoluta, donada la irracionalitat amb la qual executa les actuacions aquest ajuntament”.