Normalitat, paraula que defineix l'inici del curs escolar a Capdepera i Cala Rajada
    En aquest inici de curs 2009/2010  hem volgut posar-nos en contacte amb les escoles i l’IES del municipi per a conèixer de primera mà quines perspectives hi ha pel proper curs. 
   Pel que fa  a les escoles d’educació Primària, comentar que tant  a s’Auba com a s’Alzinar  no hi ha variació en els equips directius. És a dir a S’Auba,  Antònia Tur n’és la directora; na Maria Orpí és la cap d’estudis i na Maria Llaneres la secretària. A  S’Alzinar la directora és  Antònia Massanet, Coloma Mayol és la cap d’estudis i Ani Muñoz és la secretària.   

Image
 
   Tant a s’Auba com s’Alzinar el  curs s’ha iniciat amb normalitat. Ara bé a s’Alzinar ens comenten que, si bé s’ha començat el primer dia amb tots els mestres, en el darrer moment hi ha un grup d’alumnes que no tenen plaça a Cala Rajada que són enviats (per l’oficina d’escolarització) a matricular-se a s’Alzinar el mateix dia de començament de les classes.
   El col·legi s’Auba té 476 alumnes matriculats, que suposa  continuar amb una matrícula molt alta a tots els cursos. Així i tot enguany hi haurà un desdoblament de tercera línea menys.
   S’Alzinar compta amb una xifra de 407 alumnes matriculats, dels quals 146 són d’educació infantil i  261 d’educació Primària.

Image

   Per al proper curs hi ha novetats als dos centres. Ambdós comptaran amb una orientadora compartida entre s’Auba i s’Alzinar, la qual cosa significa un augment de la dedicació horària i més coordinació amb els mestres. Els dos centres també es troben immersos en el desenvolupament del programa xarxipèlag (ja dotat el passat curs), la qual cosa implica una major presència de les noves tecnologies i la informàtica en els centres escolars. A s’Alzinar esperen comptar amb un professor de reforçament de la lectura a segon cicle ( a partir de novembre), en haver aprovat la Conselleria un projecte presentat en juny i compartit amb Son Carrió.


Image

   Al capdavant de l’equip de l’IES de Capdepera hi trobam na Maria Antònia Sancho, directora del centre des de la seva inauguració. Enguany l’inici ha estat un punt accelerat,  ja que el divendres dia 11 varen tenir lloc les presentacions i el dilluns ja començaren les classes, a les 8 del matí. Malgrat tot, s’ha de comentar que no hi hagué problemes greus, per bé que encara manca per cobrir una plaça de professor/a  de plàstica a mitja jornada. El nombre d’alumnes de l’IES arriba a 450, aquest curs s'aprecia un descens de matriculacions de nouvinguts que ve motivat, possiblement, per la crisi econòmica actual. Pel que fa a les novetats del curs 2009-2010, s’ha de dir que començarà el segon curs de PQPI  (mòduls professionals) i que s’ha augmentat un grup de 2n de batxillerat
    
   Aquests són, amb grans pinzellades, alguns trets del nou curs escolar que  acaba de començar a les nostres escoles i a l’IES. Només ens queda desitjar que sigui un curs ben profitós per a tots, i així mateix anima els equips directius i els mestres, per  la bona  feina que fan. No de bades podem presumir de tenir dues escoles i un IES  capdavanters en molts d’aspectes.